กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 5 สาธิตทำอาหารผัดหมี่แดงโบราณ

img

29 มิถุนายน 2562

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 5 สาธิตทำอาหารผัดหมี่แดงโบราณ

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ตารางกิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 5

วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. – 14.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กิจกรรมในห้องสมุดสุขกายใจ

10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
10.45 – 12.00 น.

กิจกรรม สาธิตทำอาหารผัดหมี่แดงโบราณ

Workshop เรียนรู้งานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาคนไทยในชุมชนตลิ่งชัน และ โดยคุณวารี จากตลาดน้ำวัดสะพาน

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.00 น.

ร่วมสนุก ตอบคำถามและรับของรางวัล

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

29 มิถุนายน 2562

10:00 - 14:00 น.

กำหนดการ

2019-06-29