ห้องสมุด ศมส. จัดกิจกรรมยืม 2 เท่าเราจัดให้

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 181

ห้องสมุด ศมส. จัดกิจกรรมยืม 2 เท่าเราจัดให้

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จัดกิจกรรมยืม 2 เท่า เราจัดให้

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2567

สำหรับสมาชิกของห้องสมุดที่เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน สามารถยืมหนังสือได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า


พิเศษ

บริการเตรียมหนังสือพร้อมยืม และบริการจัดส่งหนังสือผ่านทางไปรษณีย์ เพียงแจ้งรายชื่อหนังสือที่คุณต้องการ

ผ่านทาง Facebook: ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC library หรือ Line: @sac-library พร้อมเลือกช่องทางการรับหนังสือ ได้ดังนี้

           - เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

           - บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ และขนส่งเอกชน (อัตราค่าบริการเริ่มต้น 50 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนหนังสือที่ต้องการ)

สำหรับสมาชิกที่ต้องการส่งคืนหนังสือห้องสมุด สามารถส่งคืนผ่านทางไปรษณีย์ได้เช่นเดียวกัน


บริการใหม่ Drive Thru “จอดปุ๊ป...รับปั๊ป”

           บริการใหม่ของห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่เพิ่มบริการจุดรับ-ส่งหนังสือ เพียงแค่ผู้ใช้บริการขับรถมาจอดบริเวณด้านข้างอาคารสุข กาย ใจ หรือ บริเวณด้านข้างอาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในจุดที่ติดตั้งป้าย Drive Thru ก็สามารถรับหนังสือได้เลย โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาลงจากรถ

โดยขอรับบริการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

           1. แจ้งรายการหนังสือที่ต้องการยืม ผ่าน Line Official Account : @sac-library

           2. รอเจ้าหน้าที่ตอบกลับเพื่อแจ้งเวลาในการรับหนังสือ

           3. รับหนังสือที่จุดบริการ Drive Thru โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับ-ส่งหนังสือได้ 2 จุด คือ ด้านข้างอาคารสุข กาย ใจ หรือ ด้านข้างอาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

           4. สามารถรับหนังสือได้ในเวลาทำการของห้องสมุด อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. และ วันเสาร์ เวลา 9:00 – 16:00 น. อาคารสุข กาย ใจ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 – 18:00 น. และ วันเสาร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.

หรือเลือกเข้าถึงหนังสือและวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://www.sac.or.th/library/ebook


ติดต่อห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Facebook: ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC library

Line: @sac-library

โทรศัพท์: 02-8809429 ต่อ 3702

E-mail: library@sac.or.th

Website: www.sac.or.th/library/

Share