การแสดงในสวน “กระตั้วแทงเสือ”

การแสดงในสวน “กระตั้วแทงเสือ”

กิจกรรม | การแสดงทางวัฒนธรรม
ลานแสดงกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
1 มีนาคม 2567
17:00 - 18:30 น.

SAC Learning Space 2567

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจรับชมการแสดงในสวน

 “กระตั้วแทงเสือ” คณะขุนพลเจริญพร 

คณะกระตั้วแทงเสือท้องถิ่นฝั่งธนฯ และยังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระตั้วแทงเสือ ในงานมรดกไทย มรดกอาเซียน ปี 2559 จากกระทรวงวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567

กำหนดการ

เวลา 17.00 – 17.30 น. การสนทนาเรื่อง “กระตั้วแทงเสือ”

โดยนายวิศรุต อาศองค์ หัวหน้าคณะกระตั้วแทงเสือขุนพลเจริญพร

ดำเนินรายการ โดยนางสาววรินกานต์ ศรีชมภู นักบริการสารสนเทศ

เวลา 17.30 – 18.30 น. ชมการแสดงในสวนกระตั้วแทงเสือ โดยคณะกระตั้วแทงเสือขุนพลเจริญพร

ณ ลานละลาน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

และรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-sac

นิทรรศการนานาหน้ากากจัดแสดงหน้ากากจากหลากหลายวัฒนธรรมไว้ด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้หน้ากากในการละเล่น การแสดง หรือพิธีกรรมต่าง ๆ หน้ากากหนึ่งที่มีความน่าสนใจ คือ หน้ากากเสือ ซึ่งเป็นหน้ากากที่ประกอบอยู่ในการละเล่นกระตั้วแทงเสือ การละเล่นโบราณอย่างหนึ่งของไทยที่ใช้หน้ากากเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง และการละเล่นพื้นบ้านที่หาชมได้ยาก หลงเหลือคณะผู้แสดงกระตั้วแทงเสืออยู่เพียงย่านฝั่งธนบุรี มักเล่นกันในพิธีแห่ หรืองานฉลองสำคัญ ๆ เท่านั้น

 

กำหนดการ
17:00 น. - 17:30 น.

การสนทนาเรื่อง “กระตั้วแทงเสือ”

โดย  นายวิศรุต อาศองค์ หัวหน้าคณะกระตั้วแทงเสือขุนพลเจริญพร

ดำเนินรายการโดย  นางสาววรินกานต์ ศรีชมภู นักบริการสารสนเทศ

17:30 น. - 18:30 น.

การแสดงในสวนกระตั้วแทงเสือ โดยคณะกระตั้วแทงเสือขุนพลเจริญพร

นิทรรศการนานาหน้ากากจัดแสดงหน้ากากจากหลากหลายวัฒนธรรมไว้ด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้หน้ากากในการละเล่น การแสดง หรือพิธีกรรมต่าง ๆ หน้ากากหนึ่งที่มีความน่าสนใจ คือ หน้ากากเสือ ซึ่งเป็นหน้ากากที่ประกอบอยู่ในการละเล่นกระตั้วแทงเสือ การละเล่นโบราณอย่างหนึ่งของไทยที่ใช้หน้ากากเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง และการละเล่นพื้นบ้านที่หาชมได้ยาก หลงเหลือคณะผู้แสดงกระตั้วแทงเสืออยู่เพียงย่านฝั่งธนบุรี มักเล่นกันในพิธีแห่ หรืองานฉลองสำคัญ ๆ เท่านั้น

Share