รถแห่: มหรสพสัญจรกับอีสานพลัดถิ่น

รับชมวิดีโอย้อนหลัง

บรรยายวิชาการออนไลน์ Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series EP.1 หัวข้อ "รถแห่: มหรสพสัญจรกับอีสานพลัดถิ่น"

กิจกรรม | บรรยายวิชาการสาธารณะ
รับชมวิดีโอย้อนหลัง
26 ตุลาคม 2566
13:00 - 15:00 น.

เชิญผู้สนใจร่วมบรรยายวิชาการออนไลน์  Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series EP.1

หัวข้อ "รถแห่: มหรสพสัญจรกับอีสานพลัดถิ่น"

การบรรยายครั้งนี้จะเล่าถึงดนตรีอีสานกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมดนตรีในโลกร่วมสมัยในปัจจุบัน การเติบโตของมหรสพอย่างรถแห่ชี้ให้เห็นการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมอีสานใหม่ที่วัฒนธรรมดนตรีในฐานะส่วนหนึ่งของชาวอีสานพลัดถิ่น ได้รับการต่อยอดผ่านการผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนวัฒนธรรมอีสานในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจไทย

พูดคุยกับ จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ นักวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566

เวลา 13.00-15.00 น.

รับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fan page: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

กำหนดการ
13:00 น. - 15:00 น.

บรรยายวิชาการออนไลน์ หัวข้อ "รถแห่: มหรสพสัญจรกับอีสานพลัดถิ่น"

การบรรยายครั้งนี้จะเล่าถึงดนตรีอีสานกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมดนตรีในโลกร่วมสมัยในปัจจุบัน การเติบโตของมหรสพอย่างรถแห่ชี้ให้เห็นการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมอีสานใหม่ที่วัฒนธรรมดนตรีในฐานะส่วนหนึ่งของชาวอีสานพลัดถิ่น ได้รับการต่อยอดผ่านการผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนวัฒนธรรมอีสานในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจไทย

พูดคุยกับ จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ นักวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Share