ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Life and Sound: เสียงภาคสนาม ภาค 2 ตอน Disappearing Sound (เสียงที่อาจหายไป)

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 405

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Life and Sound: เสียงภาคสนาม ภาค 2 ตอน Disappearing Sound (เสียงที่อาจหายไป)

           ตามที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Life and Sound: เสียงภาคสนาม ภาค 2 ตอน Disappearing Sound (เสียงที่อาจหายไป) ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 และดำเนินการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

           ในการนี้ ศมส. ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครทางออนไลน์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Life and Sound: เสียงภาคสนาม ภาค 2 ตอน Disappearing Sound (เสียงที่อาจหายไป) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

           1. กนกพร เงินดี

           2. กมลทิพย์ สะอาดเอี่ยม

           3. เจตดิลก อุ่มอาสา

           4. เจษฎา ขิมสุข

           5. นภัสสร สีม่วง

           6. บัณฑิตา สำเภาน้อย

           7. ปัณณวิชญ์ คล้ายอ่อน

           8. ภูวมินทร์ อินดี

           9. วิชญะ ชมชื่น

           10. วรชัย คำกลม

           11. ศุภพิพัฒน์ โพธิ์สุวรรณ

           12. สิรินธร เผ่าพงษ์ไทย

           13. สุพิชชา รอดอินทร์

           ผู้ประสานงานโครงการฯ จะประสานเรื่องกำหนดการและรายละเอียดการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับท่านทางอีเมลที่ท่านให้ไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร (google form) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณณิชากมล E-mail : hello@hearandfound.com

Share