เสวนาเปิดตัวหนังสือ "ลิ้มรสความทรงจำ: ตากใบ 2547"

รับชมวิดีโอย้อนหลัง

เสวนาเปิดตัวหนังสือ “ลิ้มรสความทรงจำ: ตากใบ 2547”

กิจกรรม | สัมมนา/เสวนาทางวิชาการ
รับชมวิดีโอย้อนหลัง
27 เมษายน 2567
12:30 - 15:30 น.

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ลิ้มรสความทรงจำ: ตากใบ 2547”

ชวนเสวนาวันเสาร์ ฟังเรื่องเล่าจากตากใบ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุชายแดนใต้ เชิญชวนผู้ฟังร่วมทำความเข้าใจการดำรงอยู่ของชีวิตผ่านช่วงเวลา ผ่านความทรงจำที่ถูกบอกเล่าและบันทึกในหนังสือ “ลิ้มรสความทรงจำ: ตากใบ 2547” หนังสือซึ่งกลั่นกรองจากการทำงานภาคสนามเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์บอกเล่าของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เนื้อหาในหนังสือเป็นมากกว่าการรวบรวมเรื่องเล่าในระดับปัจเจก หากยังเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้คน 17 ครอบครัว พวกเขาเหล่านั้นมีทั้งพ่อ แม่ ภรรยา ญาติพี่น้อง รวมถึงอิหม่ามที่ประกอบพิธีทางศาสนาให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตากใบ เรื่องเล่าจากถ้อยคำของผู้คนเป็นดั่งพินัยกรรมที่บันทึกห้วงเวลาของการปรับตัวและชีวิตที่พยายามหยัดยืนของผู้ได้รับผลกระทบ และยังส่งเสริมให้เกิดสุนทรียสนทนาและความเข้าใจทั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนและพื้นที่อื่นด้วย

กิจกรรมชวนเสวนาวันเสาร์ ฟังเรื่องเล่าจากตากใบ ร่วมพูดคุยกับบรรณาธิการหนังสือ ผู้สืบค้นข้อมูลภาคสนาม เจ้าของความทรงจำ 4 ท่าน ทีมงานพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุชายแดนใต้ และร่วมแลกเปลี่ยนความทรงจำ 20 ปี ตากใบ เพื่อตั้งคำถามต่อเหตุการณ์ครั้งสำคัญและการกระทำของรัฐ และหนทางการยืนหยัดต้านการลบเลือนบนวิถีทางของความทรงจำ


กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 12.30-15.30 น.

เปิดตัวหนังสือและแจกหนังสือ “ลิ้มรสความทรงจำ: ตากใบ 2547”

ชวนเสวนาวันเสาร์ ฟังเรื่องเล่าจากตากใบ ณ ชั้น 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

12.30 - 13.30 เลี้ยงน้ำชา - โรตี
13.30 - 13.40 กล่าวเปิดงานโดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13.40 - 15.30

เสวนา “บันทึกสู่ปีที่ 20 ความทรงจำตากใบ”

นิการีม๊ะ หะยีนิเลาะ ผู้สืบค้นข้อมูลภาคสนาม

ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร บรรณาธิการหนังสือ

เจ้าของความทรงจำ 4 ท่าน (จากหนังสือ ลิ้มรสความทรงจำ: ตากใบ 2547)

  • แบมะ (ความทรงจำเรื่อง เสื้อของน้อง)
  • กะยะ (ความทรงจำเรื่อง กรงนก)
  • กะนะและรุสตัน (ความทรงจำเรื่อง โสร่งและชานบ้าน)
15.30 เลี้ยงน้ำชา

 

และรับชมถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC 

รับจำนวนจำกัด

*ภายในงานแจกหนังสือ “ลิ้มรสความทรงจำ: ตากใบ 2547” และเปิดตัว Booklet- คู่มือนำชมนิทรรศการ “ลบไม่เลือน 20 ปี ตากใบ” (แจกฟรี จำนวนจำกัด)

กำหนดการ
12:30 น. - 13:30 น.
เลี้ยงน้ำชา - โรตี
13:30 น. - 13:40 น.

กล่าวเปิดงาน

โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

13:40 น. - 15:30 น.

เสวนา “บันทึกสู่ปีที่ 20 ความทรงจำตากใบ”

นิการีม๊ะ หะยีนิเลาะ ผู้สืบค้นข้อมูลภาคสนาม

ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร บรรณาธิการหนังสือ

เจ้าของความทรงจำ 4 ท่าน (จากหนังสือ ลิ้มรสความทรงจำ: ตากใบ 2547)

  • แบมะ (ความทรงจำเรื่อง เสื้อของน้อง)
  • กะยะ (ความทรงจำเรื่อง กรงนก)
  • กะนะและรุสตัน (ความทรงจำเรื่อง โสร่งและชานบ้าน)
15:30 น. - 16:30 น.
เลี้ยงน้ำชา
Share