บรรยายวิชาการออนไลน์ แม่บ้านฟรีแลนซ์: ปรากฏการณ์ของแรงงานหญิงในสังคมเมืองร่วมสมัย

บรรยายวิชาการออนไลน์ Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series EP.7 หัวข้อ แม่บ้านฟรีแลนซ์: ปรากฏการณ์ของแรงงานหญิงในสังคมเมืองร่วมสมัย

กิจกรรม | บรรยายวิชาการสาธารณะ
ผ่านระบบออนไลน์
29 มีนาคม 2567
13:00 - 15:00 น.

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายวิชาการ Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series EP.7
หัวข้อ แม่บ้านฟรีแลนซ์: ปรากฏการณ์ของแรงงานหญิงในสังคมเมืองร่วมสมัย
 
     การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจระดับมหภาคได้เปลี่ยนประเทศไทยจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมและการบริการ อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจไทยกลับขาดศักยภาพในการสร้างตําแหน่งงาน อาชีพแม่บ้านกลายเป็นแรงงานนอกระบบเช่นเดียวกับแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ในขณะที่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของคอนโดมิเนียมตั้งแต่หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 ก่อให้เกิดความต้องการบริการทําความสะอาด แม่บ้านฟรีแลนซ์เป็นพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากอาชีพคนรับใช้ในบ้านและแม่บ้านบริษัท มาสู่แม่บ้านทําความสะอาดอิสระด้วยเหตุจากอุปสงค์ต่อบริการทําความสะอาดจํานวนมหาศาล
     การบรรยายนี้ชี้ให้เห็นว่าปรากฏการณ์อาชีพแม่บ้านฟรีแลนซ์มีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมและพลังการผลิตซํ้าในทิศทางที่ซับซ้อน 2 มิติ นั่นคือ มิติภาพจําเกี่ยวกับอาชีพแม่บ้านในสังคมไทยและมิติทางชนชั้น
     
วิทยากร ญาดา ช่วยชำแนก
ดำเนินรายการ วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ นักวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กามหาชน)
 
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567
เวลา 13.00-15.00 น.
.
รับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage/Youtube: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC 
หรือ SAC Channel: https://channel.sac.or.th/

กำหนดการ
13:00 น. - 15:00 น.

บรรยายวิชาการออนไลน์ Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series EP.7 หัวข้อ แม่บ้านฟรีแลนซ์: ปรากฏการณ์ของแรงงานหญิงในสังคมเมืองร่วมสมัย

           การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจระดับมหภาคได้เปลี่ยนประเทศไทยจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมและการบริการ อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจไทยกลับขาดศักยภาพในการสร้างตําแหน่งงาน อาชีพแม่บ้านกลายเป็นแรงงานนอกระบบเช่นเดียวกับแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ในขณะที่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของคอนโดมิเนียมตั้งแต่หลังวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 ก่อให้เกิดความต้องการบริการทําความสะอาด แม่บ้านฟรีแลนซ์เป็นพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากอาชีพคนรับใช้ในบ้านและแม่บ้านบริษัท มาสู่แม่บ้านทําความสะอาดอิสระด้วยเหตุจากอุปสงค์ต่อบริการทําความสะอาดจํานวนมหาศาล
           การบรรยายนี้ชี้ให้เห็นว่าปรากฏการณ์อาชีพแม่บ้านฟรีแลนซ์มีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมและพลังการผลิตซํ้าในทิศทางที่ซับซ้อน 2 มิติ นั่นคือ มิติภาพจําเกี่ยวกับอาชีพแม่บ้านในสังคมไทยและมิติทางชนชั้น
 

วิทยากร   ญาดา ช่วยชำแนก
ดำเนินรายการ   วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ นักวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กามหาชน)
 

Share