ผี พระ เจ้า (Faith Factors)

รับชมวิดีโอย้อนหลัง

กิจกรรม SAC Board Game ผี พระ เจ้า (Faith Factors) รอบที่ 1

กิจกรรม | อบรมเชิงปฏิบัติการ
รับชมวิดีโอย้อนหลัง
18 พฤศจิกายน 2566
09:30 - 12:00 น.

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม SAC Board Game และเสวนา

ผี พระ เจ้า (Faith Factors)

วิทยากร

นัทกฤษ ยอดราช

กัญรวี ทรัพย์ทวี

วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 2566

เวลา 09.30 - 12.00 น.

ณ ชั้น 2 อาคารสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

รับจำนวนรอบละ 25 คน

“ผี – พระ – เจ้า” เป็นเกมที่ชวนผู้เล่นลองใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา เป็นกลยุทธ์ในการสะสมลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม เช่น สัญลักษณ์ วิถีปฏิบัติ สถานที่ อาหาร เครื่องแต่งกาย ผู้คน และวันสำคัญของศาสนาต่างๆ ในสังคมของเรา ผู้คนล้วนอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย ผู้เล่นอย่างเราก็เหมือนสมาชิกในสังคมที่ต้องประสบพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตา หลายศาสนา หลายความเชื่อ ถ้าคุณเป็นคนช่างสังเกต อยากชวนคุณมาลองใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา เป็นกลยุทธ์ในการสะสมลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม ที่ผูกโยงสังคมเข้าไว้ด้วยกัน แล้วชวนถกกันว่า “ในสังคมที่มีความหลากหลาย เรามักจะเห็นความเหมือนหรือความต่างมากกว่ากัน”
 
หมายเหตุ: ยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมในวันงาน ก่อนเริ่มกิจกรรม 15 นาที
 
การเดินทางมาที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ดูแผนที่ https://www.sac.or.th/portal/th/contactus/index
 
รถประจำทาง สาย 515, 539, 511, 516, 40
MRT สถานีสิรินธร ต่อรถเมล์ 515, 539
MRT สถานีบางยี่ขัน ต่อรถเมล์ 66, 28, 170
รถไฟสายสีแดง สถานีตลิ่งชัน, สถานีบางบำหรุ ต่อรถแท็กซี่
เรือ ท่าเรือพระปิ่นเกล้า ต่อรถเมล์ 511, 516
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3101, 3316

กำหนดการ
09:30 น. - 12:00 น.
กิจกรรม SAC Board Game ผี พระ เจ้า (Faith Factors) รอบที่ 1
Share