รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 1568

รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”

จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

วิทยากร

  1. รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2. อาจารย์ ภูมิ ภูติมหาตมะ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  3. ผศ.ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  4. นางสาวชุติมา เชนะโยธิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์


จำนวนการรับสมัคร   15 คน  (จำกัดหน่วยงานละ 1 คน)

รับสมัครและคัดเลือก   วันนี้ – 15 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   19 เมษายน 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ   29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2567


การส่งใบสมัคร

ส่งทาง E-mail: pariyachat.w@sac.or.th


คุณสมบัติและเงื่อนไขสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม

1. ไม่จำกัดเพศ

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3. ครู อาจารย์ นักการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้

4. มีความสนใจด้านการจัดการหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

5. ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้าร่วมการอบรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว

6. ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมสามารถเข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตร

7. ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะต้องจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อนำเสนอในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (Culturio)”


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ปริยฉัตร เวทยนุกูล E-mail: pariyachat.w@sac.or.th

จรรยา ยุทธพลนาวี E-mail: janya.a@sac.or.th

Share