ปิดทำการ เนื่องในวันหยุดราชการเพิ่มเติม วันสงกรานต์ และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 133

ปิดทำการ เนื่องในวันหยุดราชการเพิ่มเติม วันสงกรานต์ และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

           ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปิดทำการ วันที่ 12 - 16 เมษายน 2567 เนื่องในวันหยุดราชการเพิ่มเติม วันสงกรานต์ และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

           สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สามารถติดต่อคืนหนังสือได้ที่ อาคารสุข กาย ใจ หรือหากผู้ใช้บริการห้องสมุดมีประสงค์จะยืมหนังสือในวันดังกล่าวสามารถใช้บริการเตรียมหนังสือพร้อมยืมไว้ล่วงหน้า และเข้ารับหนังสือพร้อมยืมได้ที่ อาคารสุข กาย ใจ

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยห้องสมุด ศมส. มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือและตอบข้อสงสัย ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ ศมส. ตามช่องทางดังนี้


ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Facebook : ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC library

Line : @sac-library

E-mail : library@sac.or.th

Website : www.sac.or.th/library/


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Facebook : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC

E-mail : webmaster@sac.or.th

Website : www.sac.or.th

Share