ความยืดหยุ่นในความไม่ยืดหยุ่น การค้าวัวข้ามแดนภายใต้ทุนนิยมจีน

รับชมวิดีโอย้อนหลัง

บรรยายวิชาการออนไลน์ Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series EP.2 หัวข้อ "ความยืดหยุ่นในความไม่ยืดหยุ่น การค้าวัวข้ามแดนภายใต้ทุนนิยมจีน"

กิจกรรม | บรรยายวิชาการสาธารณะ
รับชมวิดีโอย้อนหลัง
22 พฤศจิกายน 2566
13:00 - 15:00 น.

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายวิชาการออนไลน์ Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series EP.2
หัวข้อ ความยืดหยุ่นในความไม่ยืดหยุ่น การค้าวัวข้ามแดนภายใต้ทุนนิยมจีน
 
การเดินทางของวัวจากเขตเอเชียใต้ ผ่านพม่ามาถึงแม่สอด ประเทศไทย ซึ่งเป็นที่พักสำหรับการค้าวัวเพื่อส่งไปขายต่อในประเทศจีน การเดินทางที่ผ่านพื้นที่ควบคุมของรัฐที่มีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และมนุษย์ นอกจากนั้นนายหน้าของพ่อค้าจีนมีบทบาทผูกขาดต่อการค้าวัวทั้งเรื่องการกำหนดราคาและมาตรฐานของสินค้า เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในไทยจึงพบกับความเสี่ยงและถูกขูดรีดจากทุนนิยมจีน
 
วิทยากร รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.00-15.00 น.
รับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage/Youtube: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC 
หรือ SAC Channel: https://channel.sac.or.th/th?tokens=
 
 
 
 
 

กำหนดการ
13:00 น. - 15:00 น.

บรรยายวิชาการออนไลน์ Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series EP.2 หัวข้อ ความยืดหยุ่นในความไม่ยืดหยุ่น การค้าวัวข้ามแดนภายใต้ทุนนิยมจีน

การเดินทางของวัวจากเขตเอเชียใต้ ผ่านพม่ามาถึงแม่สอด ประเทศไทย ซึ่งเป็นที่พักสำหรับการค้าวัวเพื่อส่งไปขายต่อในประเทศจีน การเดินทางที่ผ่านพื้นที่ควบคุมของรัฐที่มีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และมนุษย์ นอกจากนั้นนายหน้าของพ่อค้าจีนมีบทบาทผูกขาดต่อการค้าวัวทั้งเรื่องการกำหนดราคาและมาตรฐานของสินค้า เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในไทยจึงพบกับความเสี่ยงและถูกขูดรีดจากทุนนิยมจีน
 
วิทยากร รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Share