บรรยายวิชาการ หัวข้อ "ความรู้ใหม่จากภาคสนาม: การสำรวจตำแหน่งจารึกเขมรโบราณในภาคอีสานและภาคตะวันออก"

บรรยายวิชาการ Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series EP.6 หัวข้อ ความรู้ใหม่จากภาคสนาม: การสำรวจตำแหน่งจารึกเขมรโบราณในภาคอีสานและภาคตะวันออก

กิจกรรม | บรรยายวิชาการสาธารณะ
ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
27 กุมภาพันธ์ 2567
13:00 - 15:00 น.

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายวิชาการ Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series EP.6
หัวข้อ ความรู้ใหม่จากภาคสนาม: การสำรวจตำแหน่งจารึกเขมรโบราณในภาคอีสานและภาคตะวันออก 
 
     จารึกถือเป็นหลักฐานชั้นต้นที่ให้ข้อมูลร่วมสมัยหรือใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ทำจารึก ดังนั้นการศึกษาข้อมูลจากจารึกย่อมมีความแม่นยำกว่าการศึกษาหนังสือประเภทตำนานและพงศาวดาร อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญประการหนึ่งคือ จารึกโดยเฉพาะศิลาจารึกนั้น แม้มีน้ำหนักมาก แต่ก็เป็นวัตถุที่เคลื่อนย้ายได้ ทำให้ศิลาจารึกที่แต่เดิมตั้งอยู่เป็นสาธารณะนั้น ก็ย่อมมีโอกาสถูกเคลื่อนย้าย หรือแม้กระทั่งถูกทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวจารึก
     ที่ผ่านมา กรมศิลปากรได้สำรวจตำแหน่งที่พบจารึกต่าง ๆ ในประเทศไทย และพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือชุดจารึกในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2529 ซึ่งมีทั้งจารึกที่ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่าง ๆ กระนั้น ผ่านไปกว่า 30 ปี จารึกเหล่านี้ ได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่จัดเก็บใหม่ ทำให้ชุดข้อมูลดังกล่าวต้องการปรับปรุง ศมส. ได้เล็งเห็นประเด็นสำคัญนี้ จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2564 เพื่อสำรวจสถานภาพจารึกเขมรโบราณที่มีรายงานว่าพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย
     โดย รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ได้ออกสำรวจทั้งสถานที่เก็บรักษาจารึก ณ ปัจจุบัน และสถานที่ที่ถูกระบุว่าเป็นที่ตั้งเดิมของจารึก เพื่อจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศของจารึกเขมรโบราณในประเทศไทย อีกทั้งนำเสนอความรู้ใหม่ที่ได้จากการตรวจสอบเอกสารที่อ้างถึงตำแหน่งที่ค้นพบและการเคลื่อนย้ายจารึก รวมไปถึงความรู้ใหม่จากการสำรวจภาคสนามในครั้งนี้อีกด้วย
 
วิทยากร รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดำเนินรายการ สุนิติ จุฑามาศ นักวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กามหาชน)
 
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6
รับจำนวนจำกัด
.
และรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage/Youtube: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC 
หรือ SAC Channel: https://channel.sac.or.th/

กำหนดการ
13:00 น. - 15:00 น.

บรรยายวิชาการ Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series EP.6 หัวข้อ ความรู้ใหม่จากภาคสนาม: การสำรวจตำแหน่งจารึกเขมรโบราณในภาคอีสานและภาคตะวันออก

วิทยากร
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

ดำเนินรายการ
สุนิติ จุฑามาศ นักวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กามหาชน)
 

Share