บรรยายวิชาการออนไลน์ Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series EP.9 หัวข้อ เพลงเพื่อชีวิต: บันทึกประวัติศาสตร์ของสามัญชน

บรรยายวิชาการออนไลน์ Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series EP.9 หัวข้อ เพลงเพื่อชีวิต: บันทึกประวัติศาสตร์ของสามัญชน

กิจกรรม | บรรยายวิชาการสาธารณะ
ผ่านระบบออนไลน์
24 พฤษภาคม 2567
13:00 - 15:00 น.

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายวิชาการ Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series EP.9
หัวข้อ เพลงเพื่อชีวิต: บันทึกประวัติศาสตร์ของสามัญชน
 
ดนตรีเป็นผลผลิตของมนุษย์ในสังคม แนวคิดและรสนิยมที่แตกต่างกันของมนุษย์ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ดนตรี เช่นเดียวกับเงื่อนไขหรือกรอบทางสังคมที่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางดนตรี การศึกษาดนตรีวิทยาจึงศึกษาทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาในดนตรีและส่วนที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
 
การบรรยายนี้อธิบายกิจกรรมทางดนตรีที่สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยให้ความสำคัญกับเพลงเพื่อชีวิตในฐานะที่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของคนสามัญ ที่ไม่ใช่เพื่อคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นไปเพื่อประชาชนคนธรรมดาอย่างแท้จริง
 
 
วิทยากร ดร.ชิษณุพงค์ อินทร์แก้ว
ดำเนินรายการ วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.00-15.00 น.
รับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC 

กำหนดการ
13:00 น. - 15:00 น.

บรรยายวิชาการ Memory, Mobility & Multiplicity: The 3M Series EP.9 หัวข้อ เพลงเพื่อชีวิต: บันทึกประวัติศาสตร์ของสามัญชน

           ดนตรีเป็นผลผลิตของมนุษย์ในสังคม แนวคิดและรสนิยมที่แตกต่างกันของมนุษย์ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ดนตรี เช่นเดียวกับเงื่อนไขหรือกรอบทางสังคมที่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางดนตรี การศึกษาดนตรีวิทยาจึงศึกษาทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาในดนตรีและส่วนที่เกี่ยวข้องกับดนตรี 
 
           การบรรยายนี้อธิบายกิจกรรมทางดนตรีที่สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยให้ความสำคัญกับเพลงเพื่อชีวิตในฐานะที่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของคนสามัญ ที่ไม่ใช่เพื่อคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นไปเพื่อประชาชนคนธรรมดาอย่างแท้จริง
 
วิทยากร ดร.ชิษณุพงค์ อินทร์แก้ว

ดำเนินรายการ วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Share