กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมฉายภาพยนตร์ออนไลน์ เรื่อง The Destruction of Memory

img

19 กันยายน 2563 - 21 กันยายน 2563

กิจกรรมฉายภาพยนตร์ออนไลน์ เรื่อง The Destruction of Memory

ผ่านระบบออนไลน์

 

กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา Anthropology Film Series มองหนังมองคน

ชมภาพยนตร์ออนไลน์ เรื่อง The Dertruction of Memory

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 00.01 น. - วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 00.00 น. (72 ชั่วโมง)

 

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

19 กันยายน 2563 - 21 กันยายน 2563

00:01 - 00:00 น.

กำหนดการ

2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21