วรรณกรรมในสนามและสนามในวรรณกรรม

บรรยายวิชาการออนไลน์สาธารณะ Fieldwork Story Series EP.12 หัวข้อ วรรณกรรมในสนามและสนามในวรรณกรรม

กิจกรรม | บรรยายวิชาการสาธารณะ
ผ่านระบบออนไลน์
21 กันยายน 2566
13:00 - 15:00 น.

 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เชิญฟังเสวนาสาธารณะ Fieldwork Story  EP.12

หัวข้อ วรรณกรรมในสนามและสนามในวรรณกรรม

การบรรยายครั้งนี้จะชวนพูดคุยถึงมุมมองต่อมานุษยวิทยาและวรรณกรรม รวมถึงการวิจารณ์หรือข้อสังเกตต่องานวรรณกรรมในโครงการวรรณกรรมสนาม ที่ศูนย์มานุษยวิทยาจัดขึ้นช่วงเดือนมีนาคม 2566 จนได้เผยแพร่เป็นผลงานเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.sac.or.th ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ตลอดจนการนำเสนอทิศทางของการส่งเสริมมานุษยวิทยากับวรรณกรรมในอนาคต

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
รับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

วิทยากร  รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

              อ.ดร.ปรีดี หงษ์สต้น นักวิจัย Linnaeus University 

ดำเนินรายการ ชัชชล อัจนากิตติ นักวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กำหนดการ
13:00 น. - 15:00 น.

บรรยายวิชาการออนไลน์สาธารณะ Fieldwork Story Series EP.12 หัวข้อ วรรณกรรมในสนามและสนามในวรรณกรรม

           การบรรยายครั้งนี้จะชวนพูดคุยถึงมุมมองต่อมานุษยวิทยาและวรรณกรรม รวมถึงการวิจารณ์หรือข้อสังเกตต่องานวรรณกรรมในโครงการวรรณกรรมสนาม ที่ศูนย์มานุษยวิทยาจัดขึ้นช่วงเดือนมีนาคม 2566 จนได้เผยแพร่เป็นผลงานเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์ เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.sac.or.th ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ตลอดจนการนำเสนอทิศทางของการส่งเสริมมานุษยวิทยากับวรรณกรรมในอนาคต

รับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

วิทยากร

           รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

           อ.ดร.ปรีดี หงส์สต้น นักวิจัย Linnaeus University 

ดำเนินรายการ   ชัชชล อัจนากิตติ นักวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Share