กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / การอภิปราย เรื่อง จริยธรรมการวิจัย ในมุมมองมานุษยวิทยา

img

1 พฤษภาคม 2562

การอภิปราย เรื่อง จริยธรรมการวิจัย ในมุมมองมานุษยวิทยา

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมฟังการอภิปราย
จริยธรรมการวิจัยในมุมมองมานุษยวิทยา

วิทยากร

ผศ.กนกวรรณ ธราวรรณ
ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล
ดร.จักรพันธุ์ ขัดชุ่มแสง
ดำเนินรายการโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ห้อง 601 ชั้น 6

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

1 พฤษภาคม 2562

13:00 - 15:00 น.

กำหนดการ

2019-05-01