• โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 2 Pergaduhan Teman | Friendly Quarrel

     

     

    ต่อเนื่องจากโครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 1 (2560) เยาวชนได้มีโอกาสทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สำรวจอคติ และภาพเหมารวมที่ส่งผลต่อ ทัศนคติในเชิงลบและการเลือกปฏิบัติที่มีต่อคนที่แตกต่าง รวมทั้งเรียนรู้ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้  โดยเฉพาะในกลุ่มที่นับถือศาสนาต่างกัน ทำให้เปลี่ยนมุมมอง หรือทัศนะด้านลบบางอย่างที่เคยมี และเสริมทักษะให้เยาวชนทั้งด้านทักษะวัฒนธรรมและด้านการสื่อสารสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสื่อสารมุมมองของเยาวชนต่อสาธารณะในประเด็นทักษะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกับความขัดแย้งในภาคใต้ ผ่านกระบวนการการทำหนังสั้น ซึ่งโครงการประกวดฯ ในปีที่ 2 นี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคี ได้แก่ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหภาพยุโรป (EU) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)   

    Written on Friday, 18 January 2019 10:39 in กิจกรรมล่าสุด Read 1391 times Read more...
Wednesday, 18 September 2013 16:29

Mazu deesse da la mer

Mazu เป็นเทพเจ้าที่คอยปกป้องทางทะเลของจีน ดังนั้นจึงมีความสำคัญต่อความความเชื่อในการใช้ชีวิตของชาวประมงจีน ไต้หวัน และฮ่องกง วัดหลายแห่งได้จัดให้มีพิธีไหว้และฉลองใหญ่ในวันฉลองครบรอบปีทุกปีจาก ภาพยนตร์จะได้เห็นพิธีกรรมและความเชื่อ

The cult of Mazu is of prime importance in the life of Chinese fishers. Many temples are dedicated to her, where grand ceremonies are held on the day commemorating her anniversary.

Wednesday, 18 September 2013 16:27

Other Worlds

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่ชื่อว่า Shipibo พบกับความเชื่อเกี่ยวกับพืชที่พวกเขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังจะได้ศึกษาเรื่องราวของความลึกลับของพืชนี้ในมิติอื่นๆ

This film exists since I have met the traditional Shipibo healers and their sacred plant, the Ayahuasca. The collector DVD is an invitation to a more documented journey about the mysteries of this medicine. A door opened on an other world.

Wednesday, 18 September 2013 16:26

In the lands of the war canoes

ใน 1911, ช่างภาพตะวันตกชื่อ Edward S. Curtis ได้เดินทางไป Vancouver Island, British Columbia, ได้ได้ชมพิธีกรรม Kwakwaka'wakw และในปีถัดมาเขาได้รวบรวมเงินเพื่อทำงานวิจัยและเก็บข้อมูลภาพถ่าย Curtis ตัดสินใจภายหลังว่าวิธีที่ดีที่สุดในการบันทึกวิถีชีวิตและการประกอบ พิธีกรรมของ Kwakwaka'wakw คือการถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหว Curtis เริ่มถ่ายภาพยนตร์ปี 1906 ผลงานชิ้นแรกคือ The Hopi Snake dance อีก 3 ปีต่อมาเขาได้เตรียมการเพื่อถ่ายภาพยนตร์เรื่องใหม่โดยได้เตรียมเสื้อผ้า สร้างเรือแคนูเพื่อใช้ในการสู้รบ สิ่งก่อสร้าง เสาแกะสลัก หน้ากาก โดยมีผู้ช่วยกล้องคือ George Hunt Kwakwaka'wakw ได้รับความช่วยเหลือในการแปลโดยนักมานุษยวิทยาชื่อ Franz Boas ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการคัดเลือกจากหอสมุดรัฐสภาอเมริกันว่าเป็นเรื่อง ราวของ Native American ยุคแรกที่การบันทึกไว้ เป็นภาพยนตร์ที่น่าทึ่งมากที่ใช้เวลาผลิตถึงสามปี เป็นเรื่องราวของความรักและการแก้แค้นของกลุ่มชนเผ่า Kwakwaka'wakw ในบริติชโคลัมเบีย โดยมี Motana บุตรของหัวหน้าผ่าที่ยิ่งใหญ่ได้เดินผจญภัยเพื่อรับแรงเหนือธรรมชาติเสริม สร้างความแข็งแกร่งให้เหมือนกับผู้เป็นพ่อ ผลงานของ Curtis นำเสนอให้เห็นข้อมูลกลุ่มชนเผ่า Kwakwaka'wakw หลายอย่างเช่น เรือแคนูที่ใช้ในการสู้รบ เสา totem, พิธีกรรม, เครื่องแต่งกายและการเต้น เป็นต้น

Wednesday, 18 September 2013 16:24

Bali - Cremation

ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ภาพที่ชัดเจนของขั้นตอนในการปลงศพ แม้จะมีขั้นตอนของพิธีที่มีระยะเวลายาวนาน ในพิธีนี้ เป็นการปลงศพของหนุ่มโสดในวรรณะพราหมณ์ ในกรณีนี้ ผู้ตายอยู่ในวรรณะสูง จึงหลีกเลี่ยงการฝังร่าง เพราะถือเป็นการไม่ให้เกียรติกับผู้ตาย ภาพยนตร์แสดงส่วนหลักต่างๆ ของพิธี แต่ให้ภาพกว้างๆ ของประเด็นเครื่องถวาย ซึ่งจะมีเฉพาะเมียของนักบวชที่ร่วมพิธีเท่านั้นที่จะรู้รายละเอียดในองค์ ประกอบและลำดับของการจัด ในเบื้องแรก ภาพยนตร์แสดงให้เห็นความซับซ้อนของพิธีกรรมในบาหลี และ สอง ชี้ให้เห็นผู้ที่ร่วมงานพิธีดังกล่าว

Wednesday, 18 September 2013 14:07

Kanyak Naga (Indien, Assam)

การเฉิมฉลองของชน Konyak Naga ประกอบด้วยพิธีกรรมหลายพิธี เด็กชายจะเคลื่อนขบวนไปยังบ้านของคนหนุ่ม การซ่อมแซมเครื่องประกอบพิธี และในส่วนสุดท้ายแสดงการเต้นรำการล่าหัว

This celebration of the Konyak Naga includes the rites of the boy as they move to the young men’s house, the repair of festival decorations, and finally the headhunting dances itself.

Wednesday, 18 September 2013 14:05

Lisu (Thailand, Tak-Provinz): Tanz am Neujahrsfest

การเต้นรำเกิดขึ้นรอบต้นไม้สีเขียว การเต้นรำของฝ่ายหญิงจะจัดเป็นสองแถวโดยอยู่ในวงด้านใน ในขณะที่ฝ่ายชายจะอยู่วงรอบนอก นักดนตรีที่เล่นเครื่องเป่าและเครื่องสายจะสลับกันเป็นผู้นำในการเต้นรำ การเต้นจะเริ่มในทิศทางไปตามเข็มนาฬิกา และเปลี่ยนเป็นทวนเข็มนาฬิกาสลับกันไปมาจนเสร็จ

The dance is performed around a green tree stuck in the ground. The girls dance in a double-row in an inner circle, whilst the men form a chain as the outer circle. A reed organ player and a lute player take turns in leading the dance. The dance starts in a clockwise direction, changes then, and continues in an anti-clockwise direction up to the end.

การเต้นจัดขึ้นในบริเวณที่มีรั้วรอบ โดยพื้นตรงกลางจะสูงกว่าบริเวณโดยรอบเล็กน้อย ฝ่ายหญิงจะจัดวงซ้อนกันตั้งแต่สอง สาม สี่ หรือห้าแถว ส่วนฝ่ายชายจะเป็นจับมือกันคล้ายสายโซ่ที่เชื่อมกันอยู่ด้านนอก การเต้นรำจำเคลื่อนตัวในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา โดยมีนักดนตรีเล่นเครื่องสายหรือเครื่องเป่า เป็นผู้นำวง

The dance takes place on a fenced-in dance-floor in the centre of which is a slight rise. In rows of two, three, four or five, the girls form an inner circle whilst the men form a chain as the outer circle. The dance, in anti-clockwise direction, is led alternatively by a mouth-organ or lute player.

Wednesday, 18 September 2013 13:41

Miao (Thailand, Tak-Provinz): Liedvortag

นายบ้าน ผู้ใหญ่ยิ่งแสงเทา (?) ผู้มีพรสวรรค์ในการลำกลอน แสดงการร้องจากการเรียบเรียงของตนเอง เพลงรักนี้ มีลักษณะที่เหมือนกับเพลงประเภทอื่นของ Miao คำร้องที่งดงาม ทั้งเพื่อการเฉลิมฉลองและการเกี้ยวพาราสี ศิลปะดังกล่าวนับเป็นส่วนที่นิยมปฏิบัติในงานเฉลิมฉลอง

 

ในระหว่างการเฉลิมฉลองงานปีใหม่ การละเล่นลูกบอลในเชิงพิธีกรรมประกอบด้วยผู้เล่นที่เป็นชายหนุ่มและหญิงสาว พรหมจรรย์ในสนามของหมู่บ้าน ทั้งสองฝ่ายจะหันหน้าเข้าหากันตามเส้นที่ได้ขีดไว้ จากนั้นเป็นการโยนลูกบอลจากฝ่ายหนึ่งไปยังฝ่ายตรงข้าม พร้อมไปกับการร้องเพลงและบทกลอน ในสถานที่ใกล้กันนั้น เด็กชายที่เยาว์วัยกว่าเล่นเกมแบดมินตัน ด้วยการตีไม้แบดมินตันกระทบกับลูกที่ทำจากไม้ไผ่และขนไก่ โต้กันไปมา ในบริเวณอื่นภายในหมู่บ้าน ปรากฏการละเล่นรูปแบบอื่น เช่น การเล่นลูกข่าง ระหว่างนั้นจะมีการยิงปีนเฉลิมฉลองเป็นระยะๆ

เปลือกไม้จากต้นกำยานในลักษณะชิ้นเล็กๆ ซึ่งตากแห้งบนหลังคา จะถูกเก็บมารวมไว้ในตะกร้า และนำไปใส่ไว้ในครกไม้ จากนั้น เปลือกเหล่านี้ถูกตำเป็นผงเล็กๆ แล้วนำไปร่อนบนตะแกรงไม้ไผ่ จนได้ได้ผงลักษณะคล้ายแป้ง สำหรับการขึ้นรูปธูป เป็นการนำไม้เล็กยาวชุบด้วยของเหลวเหนียวจากเรซินจุ่มไปในผงดังกล่าว ทำซ้ำหลายครั้งจนได้ความหนาของตัวธูปอย่างที่ต้องการ

Pieces of bark from the incense tree, dried on the roof, are filled into a basket, carried to a wooden tread mortar, and pounded. Then it is fed through a wire sieve onto a woven window. Finally, the fine, flourlike dust is poured over long rods, which had been dipped beforehand in a sticky resin solution. This is repeated until the joss-sticks have reached the required thickness.