• โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 2 Pergaduhan Teman | Friendly Quarrel

     

     

    ต่อเนื่องจากโครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 1 (2560) เยาวชนได้มีโอกาสทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สำรวจอคติ และภาพเหมารวมที่ส่งผลต่อ ทัศนคติในเชิงลบและการเลือกปฏิบัติที่มีต่อคนที่แตกต่าง รวมทั้งเรียนรู้ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้  โดยเฉพาะในกลุ่มที่นับถือศาสนาต่างกัน ทำให้เปลี่ยนมุมมอง หรือทัศนะด้านลบบางอย่างที่เคยมี และเสริมทักษะให้เยาวชนทั้งด้านทักษะวัฒนธรรมและด้านการสื่อสารสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสื่อสารมุมมองของเยาวชนต่อสาธารณะในประเด็นทักษะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกับความขัดแย้งในภาคใต้ ผ่านกระบวนการการทำหนังสั้น ซึ่งโครงการประกวดฯ ในปีที่ 2 นี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคี ได้แก่ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหภาพยุโรป (EU) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)   

    Written on Friday, 18 January 2019 10:39 in กิจกรรมล่าสุด Read 1353 times Read more...
Wednesday, 18 September 2013 16:35

Georges Condominas: l'enfant des quatre vents

ภาพเหมือนของนักชาติพันธุ์วิทยาชื่อ Georges Condominas โดยเขาพูดเกี่ยวกับวัยเด็กของเขาการศึกษาและการวิจัยของเขา

Portrait of ethnologist Georges Condominas : he talks about his childhood, his studies and his researches.

Wednesday, 18 September 2013 12:34

Family portrait sittings

ภาพยนตร์นำเสนอภาพครอบครัวที่เป็นภาพประวัติศาสตร์ของครอบครัวผู้สร้าง ภาพยนตร์เรื่องนี้ ต้นกำเนิดของพวกเขาอยู่ที่เมือง Abruzzi ในประเทศอิตาลี ต่อมาได้อพยพเข้าเมืองไปยังสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการต่อสู้ของพวกเขา และช่วงการเติบโตของรุ่นเด็ก ภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวของบุคคลใน 2 ยุค คือรุ่นปู่ย่าตายายที่เป็นผู้อพยพและรุ่นเด็กที่เติบโตขึ้นเป็นชาวอเมริกัน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง อีกทั้งยังเป็นเรื่องราวของผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เองซึ่งเติบโตในยุค fifties ภาพยนตร์ไม่เพียงแต่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเท่านั้น แต่พวกเขายังได้เล่าถึงเรื่องราวที่มีคุณค่าอื่นอีก อาทิ ศาสนา การเมือง และการศึกษา มันเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ชีวิตของพวกว่าทำอย่างไรให้ปรับตัวได้ และทำอย่างไรให้ครอบครัวดำรงอยู่ได้ ภาพยนตร์เรื่อง Family Portrait Sittings จึงไม่ได้เป็นเรื่องราวเฉพาะบุคคลดังที่ปรากฏในภาพยนตร์ที่พวกเขาประสบความ สำเร็จและมีความสุขเท่านั้น แต่มันได้แสดงถึงความอดทนและการเปลี่ยนแปลงในรุ่นหนึ่งที่จะเป็นหนทางทาง เดินไปข้างหน้าต่อไป

Ongka's big moka : The Kawelda of Papua, New Guinea (Disappearing World Series)

Ongka เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่มีความสามารถและเป็นผู้นำของชนเผ่า Kawelka ซึ่งมีถิ่นที่อาศัยกระจายอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงทางภาคตะวันตกเหนือแถบเทือก เขา Hagan ในนิวกินี ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอถึงความพยายามของเขาที่จะจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลอง เทศกาลของขวัญและการแลกเปลี่ยนที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่เมือง Moka ปี 1974 Ongka ใช้เวลาในการเตรียมงานกว่าห้าปีในการจัดเทศกาลของขวัญและการแลกเปลี่ยน เขาใช้ความพยายามในการโน้มน้าวผู้คนรวบตัวเพื่อการรวบรวมสิ่งของที่เขาคิด ว่าจะเป็นของขวัญในเทศกาลแลกเปลี่ยน เช่น สุกรจำนวนกว่า 600 ตัว วัว รถจักรยานยนต์ และเงินสดประมาณ 5,500 ปอนด์ เป็นต้น Ongka จึงเป็นตัวอย่างของบุคคลที่น่าจดจำ ภาพยนตร์กำกับเรื่องรายโดยการถ่ายทอดผ่านตัวละครหลักคนนี้และความสำคัญของ สุกรที่ใช้เป็นของแลกเปลี่ยน รวมทั้งศักดิ์ศรีของการมีชีวิตอยู่ของกลุ่มชนเผ่าบนพื้นที่สูงแห่งนี้

Wednesday, 18 September 2013 11:08

Thamanya : Un espoir pour la Birmanie

Thamanya ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าเป็นเขตปกครองอิสระที่เจริญรุ่งเรืองทาง พุทธศาสนามาก มีพระภิกษุสงฆ์ที่เคารพของคนพม่าเป็นเป็นอย่างมากคือ Thamanya Sayadaw ถือว่าเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่มาก ภาพยนตร์นำเสนอเรื่องชีวประวัติของท่าน ณ ดินแดนที่เจริญเติบโตขึ้นพร้อมๆกับความมีชื่อเสียงและความศรัทธาที่มีต่อตัว ท่าน เป็นรูปแบบของสังคมที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ พุทธศาสนา

Thamanya, South East Burma, a prosperous and autonomous territory is led by a Bouddhist monk, considered as a saint. The film features the monk's rise and the growing territory in questioning a few model of society as weel as its future, closely linked to its founder.

Wednesday, 18 September 2013 10:58

La fete de Tamar et Lashari

ในสาธารณรัฐจอร์เจีย ทุกๆปีจะมีช่วงระหว่างเวลา 3 วัน จะมีผู้แสวงบุญมารวมตัวกันที่เขตอนุรักษ์ เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญที่พวกเขาเคารพ 2 คนด้วยกันคือราชินีทามาร์ (Tamar) และลูกชายของเธอคือ ลาชา (Lasha) พวกเขามาร่วมฉลอง อธิษฐานและร่วมร้องเพลง ดื่มกินด้วยกันในโอกาสรำลึกถึงความเสียสละของพวกเขาทั้ง 2 คน

In Georgia Republic, every year during three days, pilgrims meet near two sanctuaries consecrated to the deified queen Tamar (12th century) and her son Lasha. They celebrate them with prayers, singings and sacrifices. This film tries to reproduce this celebration in its several dimensions as it was presented in 1991.

Monday, 16 September 2013 16:10

ISHI : the the last yahi

 ISHI : the the last yahi (American Experience: Ishi, The Last Yahi )

ในปี 1911 ชาวอินเดียนที่เดินทางออกจากพื้นที่แถบเทือกเขาทางภาคเหนือของรัฐ แคลิฟอร์เนีย ซึ่งไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลย และยังใช้ชีวิตในแบบโบราณ เขาถูกค้นพบว่าซ่อนตัวอยู่ยุ้งข้าว และถูกส่งตัวไปที่ San Francisco เพื่อการศึกษาพฤติกรรม ซึ่งเหมือนกับการศึกษาพฤติกรรมสัตว์หายากโดยนักมานุษยวิทยาชื่อ อัลเฟรด โครเบอร์ Alfred Kroeber ผลการศึกษาเปิดเผยออกมาว่าพวกเขาเป็น Ishi เป็นสมาชิกคนสุดท้ายที่รอดตายของชนเผ่า Yahi เขาเป็นคนที่มีรูปร่างผิดปกติ จึงโด่งดังมากในซานฟรานซิสโก มีสารคดี ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ที่นำเสนอเรื่องราวของเขา จนกระทั่งปี 1978 จึงได้มีการผลิตภาพยนตร์โทรทัศน์ที่เกี่ยวกับชีวประวัติของเขา

Sunday, 15 September 2013 21:07

Margaret Mead: Taking Note

เมื่อมาร์กาเร็ต มี้ด เสียชีวิตเมื่อ ค.ศ. 1978 อาจกล่าวได้ว่า เธอเป็นหนึ่งในนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมาก ที่สุดคนหนึ่ง ภาพยนตร์ฉายให้เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างเรื่องราวส่วนตัวกับคุณูปการทางวิชาการของเธอ โดยอาศัยการสนทนากับเธอก่อนการเสียชีวิต เกี่ยวกับครอบครัวและภาพถ่ายจากการทำงานภาคสนาม นอกจากนี้ การพูดคุยยังเกี่ยวข้องกับเพื่อนพ้อง ครอบครัว และนักศึกษารุ่นต่างๆ Born in 1901 in Philadelphia, Mead เกิดเมื่อ ค.ศ. 1901 เมืองฟิลาเดลเฟีย เธอสนใจมานุษยวิทยาครั้งแรก เมื่อเป็นนักศึกษาที่ Barnard ในขณะนั้น เธอได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก Franz Boas และ Ruth Benedict เมื่อ ค.ศ. 1925 เธอตัดสินใจออกเดินทางไปซามัว (Samoa) "ฉันเดินทางไปซามัวตามที่อาจารย์ของฉันบอกให้ออกเดินทางไปยังดินแดนที่มี เรือเข้าเทียบท่าทุกๆ สามสัปดาห์)

Friday, 06 September 2013 15:17

Margaret Mead: Portrait by a Friend

Jean Rouch บันทึกภาพของ Margaret Mead นักมานุษยวิทยา อันเป็นที่ัรักและมุขขำๆ และในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์ เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1977 ในวาระที่ Jean Rouch เป็นแขกรับเชิญในงานเทศกาลภาพยนตร์มาร์กรเร็ต มี้ด (Margaret Mead Film Festival) ในฐานะสหายและเพื่อนร่วมงาน Rouch เผยให้เราเห็น reveals ชั่วขณะหนึ่งของ "มี้ดผู้เป็นตำนาน" ในช่วงท้ายๆ ของชีวิต (John Marshall นักสร้างภาพยนตร์สมทบทำหน้าที่เป็นผู้บีันทึกเสียงในครั้งนั้น)

Jean Rouch filmed this loving and humorous portrait of anthropologist and filmmaker Margaret Mead in September 1977 while he was a guest of the first Margaret Mead Film Festival. As both a friend and colleague, Rouch reveals a glimpse of the legendary Mead in her later years. (Fellow filmmaker John Marshall was the sound recordist.)