ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ (332)

ภาพยนตร์โดย นาธิป ทองจันทร์ และ อัฐพล ปิริยะ ระยะเวลา 11 นาที “จะเป็นอย่างไรเมื่อมอง “ความเป็นอื่น” โดยใช้ภาพสะท้อนจากสุนัข” นี่คือโจทย์ที่ทีมทำหนังเรื่องนี้วางไว้ 45 องศา จึงเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องผ่านสายตาของหมา ในจังหวัดชายแดนใต้มุมมองของหมาจะพาเราไปเรียนรู้ เข้าใจ ครุ่นคิด ตีความ อะไรในจังหวัดชายแดนใต้ หนังเรื่องนี้กำลังชี้ชวนและเชิญชม
ภาพยนตร์ท้ังสี่เรื่องนี้ อันได้แก่ A Balinese Trance Séance, Jero on Jero, the Medium is the Masseuse: A Balinese Massage และ Jero Tapakan: Stories เป็นเรื่องราวของผู้เยียวยาชาวบาหลี Jero Tapakan เป็นสื่อกลางทางวิญญาณของชาวบาหลี
Page 1 of 23
SFbBox by EnterLogic