บทความ (1)

จาก “ผีเสื้อและดอกไม้” ถึง “Tanah Surga... Katanya”:หนังเด็กไทยและอินโดนีเซียความเหมือนที่แตกต่าง1 กำจร หลุยยะพงศ์228 สิงหาคม 56 เกริ่นนำ หากจะกล่าวถึงหนังเด็ก หลายท่านคงจะนึกย้อนกลับไปสู่วัยเด็กและมักจะคิดถึงความสนุกสนาน จินตนาการที่ได้รับจากหนังเด็ก แต่หนังเด็กมิใช่จะมีแค่ความสนุกสนานเท่านั้น หนังเด็กเป็นอะไรมากกว่าที่คุณคิด หนังเด็กไม่ใช่แค่เรื่องเด็กๆ นักวิชาการในกลุ่ม screen theory ซึ่งสนใจมิติเชิงอุดมการณ์หรือกรอบความคิดในการมองโลกระบุว่า หนังเด็กที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆ แต่ในเวลาเดียวกันหนังเด็กกลับเป็นพื้นที่ที่แฝงอุดมการณ์ของผู้ใหญ่ต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดต่อเด็ก และความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับสังคม โดยเฉพาะสังคมทุนนิยมและผู้ใหญ่เป็นใหญ่ได้อย่างแนบเนียน จากแนวคิดดังกล่าวผู้เขียนก็ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า วิธีคิดของนักวิชาการในซีกโลกตะวันตกนั้นจะสอดรับกับหนังเด็กในซีกโลกตะวันออกด้วยหรือไม่ ผู้เขียนจึงได้ลองหยิบหนังเด็กสองเรื่องคือ หนังเด็กไทยเรื่อง…
SFbBox by EnterLogic