• โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 2 Pergaduhan Teman | Friendly Quarrel

     

     

    ต่อเนื่องจากโครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 1 (2560) เยาวชนได้มีโอกาสทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สำรวจอคติ และภาพเหมารวมที่ส่งผลต่อ ทัศนคติในเชิงลบและการเลือกปฏิบัติที่มีต่อคนที่แตกต่าง รวมทั้งเรียนรู้ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้  โดยเฉพาะในกลุ่มที่นับถือศาสนาต่างกัน ทำให้เปลี่ยนมุมมอง หรือทัศนะด้านลบบางอย่างที่เคยมี และเสริมทักษะให้เยาวชนทั้งด้านทักษะวัฒนธรรมและด้านการสื่อสารสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสื่อสารมุมมองของเยาวชนต่อสาธารณะในประเด็นทักษะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกับความขัดแย้งในภาคใต้ ผ่านกระบวนการการทำหนังสั้น ซึ่งโครงการประกวดฯ ในปีที่ 2 นี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคี ได้แก่ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหภาพยุโรป (EU) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)   

    Written on Friday, 18 January 2019 10:39 in กิจกรรมล่าสุด Read 1353 times Read more...
Wednesday, 18 September 2013 16:29

Seto Matsyendranath

เนื่องในโอกาสปี Seto Matsyendranath ในกรุงกาฐมัณฑุประเทศเนปาลจะมีเทศกาลเฉลิมฉลองของชาวฮินดูโดยจะมีการนำรูป ปั้นของเทพเจ้าออกจากวัดมาแห่แหนไปตามถนนเก่าของกรุงกาฐมัณฑุให้ประชาชนได้ สักการะ

On the occasion of the annual Seto Matsyendranath festival in Katmandu, the statue of a divinity is taken out of the temple to be paraded in the streets of the ancient city.

Wednesday, 18 September 2013 16:29

Mazu deesse da la mer

Mazu เป็นเทพเจ้าที่คอยปกป้องทางทะเลของจีน ดังนั้นจึงมีความสำคัญต่อความความเชื่อในการใช้ชีวิตของชาวประมงจีน ไต้หวัน และฮ่องกง วัดหลายแห่งได้จัดให้มีพิธีไหว้และฉลองใหญ่ในวันฉลองครบรอบปีทุกปีจาก ภาพยนตร์จะได้เห็นพิธีกรรมและความเชื่อ

The cult of Mazu is of prime importance in the life of Chinese fishers. Many temples are dedicated to her, where grand ceremonies are held on the day commemorating her anniversary.

Wednesday, 18 September 2013 16:28

Yeelen

YEELEN เป็นเรื่องราวการเดินทางของเด็กหนุ่มนาม Nianankoro เขามีพลังวิเศษอยู่ในตัวเอง แต่เขาถูกผู้เป็นพ่อชื่อ Soma สาปแช่งจึงต้องเดินทางหลบหนีไปพร้อมกับแม่ เพื่อความอยู่รอดเขาจะต้องเดินทางไปหาผู้เป็นลุงให้ช่วยเหลือ ตลอดทาง Nianankoro ต้องผจญภัยต่างๆนา เขาใช้อำนาจพิเศษของเขาเพื่อช่วยชาวบ้านที่จะถูกคุกคามโดยกลุ่มนักรบ และได้ถูกกษัตริย์ขอให้ช่วยรักษาภรรยาของเขาที่อายุน้อยกว่าแต่ไม่มีบุตรยาก Nianankoro จะทำอย่างไร ในภาพยนตร์เรื่องนี้ จะได้พบกับเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องราวลึกลับ การแสดงการต่อสู้ของ Nianankoroเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจที่จะปกครองแทน Soma ต่อไป

Wednesday, 18 September 2013 16:27

Other Worlds

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่ชื่อว่า Shipibo พบกับความเชื่อเกี่ยวกับพืชที่พวกเขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังจะได้ศึกษาเรื่องราวของความลึกลับของพืชนี้ในมิติอื่นๆ

This film exists since I have met the traditional Shipibo healers and their sacred plant, the Ayahuasca. The collector DVD is an invitation to a more documented journey about the mysteries of this medicine. A door opened on an other world.

Wednesday, 18 September 2013 16:26

In the lands of the war canoes

ใน 1911, ช่างภาพตะวันตกชื่อ Edward S. Curtis ได้เดินทางไป Vancouver Island, British Columbia, ได้ได้ชมพิธีกรรม Kwakwaka'wakw และในปีถัดมาเขาได้รวบรวมเงินเพื่อทำงานวิจัยและเก็บข้อมูลภาพถ่าย Curtis ตัดสินใจภายหลังว่าวิธีที่ดีที่สุดในการบันทึกวิถีชีวิตและการประกอบ พิธีกรรมของ Kwakwaka'wakw คือการถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหว Curtis เริ่มถ่ายภาพยนตร์ปี 1906 ผลงานชิ้นแรกคือ The Hopi Snake dance อีก 3 ปีต่อมาเขาได้เตรียมการเพื่อถ่ายภาพยนตร์เรื่องใหม่โดยได้เตรียมเสื้อผ้า สร้างเรือแคนูเพื่อใช้ในการสู้รบ สิ่งก่อสร้าง เสาแกะสลัก หน้ากาก โดยมีผู้ช่วยกล้องคือ George Hunt Kwakwaka'wakw ได้รับความช่วยเหลือในการแปลโดยนักมานุษยวิทยาชื่อ Franz Boas ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการคัดเลือกจากหอสมุดรัฐสภาอเมริกันว่าเป็นเรื่อง ราวของ Native American ยุคแรกที่การบันทึกไว้ เป็นภาพยนตร์ที่น่าทึ่งมากที่ใช้เวลาผลิตถึงสามปี เป็นเรื่องราวของความรักและการแก้แค้นของกลุ่มชนเผ่า Kwakwaka'wakw ในบริติชโคลัมเบีย โดยมี Motana บุตรของหัวหน้าผ่าที่ยิ่งใหญ่ได้เดินผจญภัยเพื่อรับแรงเหนือธรรมชาติเสริม สร้างความแข็งแกร่งให้เหมือนกับผู้เป็นพ่อ ผลงานของ Curtis นำเสนอให้เห็นข้อมูลกลุ่มชนเผ่า Kwakwaka'wakw หลายอย่างเช่น เรือแคนูที่ใช้ในการสู้รบ เสา totem, พิธีกรรม, เครื่องแต่งกายและการเต้น เป็นต้น

Wednesday, 18 September 2013 16:25

Tracking the Pale Fox : Studies on the Dogon

This film tells with verve and a touch of self-irony the history of research on the Dogon since the famous 1931 expedition of Marcel Griaule. The film establishes the original expedition in the context of French anthropology at the time. Jean Rouch, celebrated filmmaker and less known as an anthropologist on the Dogon, narrates part of the story, and interviews Dogon elders and veteran expedition-member, Germaine Dieterlen.

Wednesday, 18 September 2013 16:24

Bali - Cremation

ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ภาพที่ชัดเจนของขั้นตอนในการปลงศพ แม้จะมีขั้นตอนของพิธีที่มีระยะเวลายาวนาน ในพิธีนี้ เป็นการปลงศพของหนุ่มโสดในวรรณะพราหมณ์ ในกรณีนี้ ผู้ตายอยู่ในวรรณะสูง จึงหลีกเลี่ยงการฝังร่าง เพราะถือเป็นการไม่ให้เกียรติกับผู้ตาย ภาพยนตร์แสดงส่วนหลักต่างๆ ของพิธี แต่ให้ภาพกว้างๆ ของประเด็นเครื่องถวาย ซึ่งจะมีเฉพาะเมียของนักบวชที่ร่วมพิธีเท่านั้นที่จะรู้รายละเอียดในองค์ ประกอบและลำดับของการจัด ในเบื้องแรก ภาพยนตร์แสดงให้เห็นความซับซ้อนของพิธีกรรมในบาหลี และ สอง ชี้ให้เห็นผู้ที่ร่วมงานพิธีดังกล่าว

ภาพยนตร์เรื่องนี้ศึกษาสัมพันธภาพระหว่างนิเวศวิทยาและบทกวีในชีวิตประจำวัน ชาวโรติสองคนร่ายเรื่องราวในภาพยนตร์ แต่ละคนกล่าวถึงความคิดของเขาถึงความสำคัญของต้นปาล์ม Lontar (Borassus) ผู้นำอธิบายถึงการใช้งานค้นปาล์ม และกวีกล่าวถึงที่มาและความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ ภาพยนตร์เป็นส่วนเสริมหนังสือของ Fox เรื่อง The Harvest of the Palm และงานเขียนความเรียงที่เกี่ยวกับภาษาในพิธีกรรม

This film examines the ecology and poetry of everyday life. Two Rotinese narrate this film, each offering his perception of the importance of the Lontar (Borassus) palm: a clan leader describes the many practical uses of the palm; a poet tells of its origin and mythic significance. The film complements Fox’s book, The Harvest of the Palm, as well as his essays on ritual language.

การละเล่นวิ่งไล่จับของเด็กผู้ชาย หากแปลตามตัวอักษร “จงเข้าสู่ป่า และกลับสู่เหย้าเรือน” เป็นฉากการสมมติหนทางของการเข้าเถื่อนไพร และกลับออกมาในการแผ้วถางป่า รูปแบบของการวิ่งจะเป็นลักษณะที่คดเคี้ยวเหมือนการเคลื่อนตัวของงู และไขว้ไปมา เพื่อเป็นการบอกเล่าถึงหนทางในป่าลึก

A boys’ running game, literally “Go into the field and come back to the village.” The adults on the way to and from the fields in the forest clearings are imitated. Favorites are snakelike and twisting path patterns, imitating the winding jungle paths.

การเดินทางของ Korrigane ในย่านแถบใต้ทะเลระหว่างปี (1934-1936) คือการเดินทางที่เป็นตำนานของห้าชายหนุ่มที่มีฐานะ พวกเขามีความกระตือรือร้นที่จะค้นหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกสมัยใหม่ พวกเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชุดสุดท้ายที่ได้เดินทางไปยังดินแดนที่ยังไม่ได้ มีการสำรวจและได้ค้นพบทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากกว่า 2,500 ชิ้น และมันได้ถูกจัดแสดงได้อย่างดีในพิพิธภัณฑ์ L'Homme กรุงปารีสที่เปิดขึ้นในปี 1938 ส่วนที่เหลืออีก 800 ชิ้น ถูกจัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ Quai Branly ต่อมา Jean - Paul Fargier ผู้สร้างภาพยนตร์ พร้อมด้วย Christian Coiffier นักชาติพันธุ์วิทยาได้ออกเดินตามรอยตำนานเดิมในปี 2005 ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างยาก พวกเขาได้ย้อนให้กลับไปเห็นลูกหลานของศิลปินและช่างฝีมือชาวปาปวนที่ผลิตงาน ขายให้กับเยาวชนฝรั่งเศส กาลเวลาไม่ได้ทำให้เขาลืมเลือนผลงานที่เป็นศิลปะ มันยังคงดำเนินต่อไป และยังคงซ่อนความหมายอยู่ในชิ้นงานต่อไป

Page 1 of 2