• โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 2 Pergaduhan Teman | Friendly Quarrel

     

     

    ต่อเนื่องจากโครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 1 (2560) เยาวชนได้มีโอกาสทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สำรวจอคติ และภาพเหมารวมที่ส่งผลต่อ ทัศนคติในเชิงลบและการเลือกปฏิบัติที่มีต่อคนที่แตกต่าง รวมทั้งเรียนรู้ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้  โดยเฉพาะในกลุ่มที่นับถือศาสนาต่างกัน ทำให้เปลี่ยนมุมมอง หรือทัศนะด้านลบบางอย่างที่เคยมี และเสริมทักษะให้เยาวชนทั้งด้านทักษะวัฒนธรรมและด้านการสื่อสารสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสื่อสารมุมมองของเยาวชนต่อสาธารณะในประเด็นทักษะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกับความขัดแย้งในภาคใต้ ผ่านกระบวนการการทำหนังสั้น ซึ่งโครงการประกวดฯ ในปีที่ 2 นี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคี ได้แก่ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหภาพยุโรป (EU) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)   

    Written on Friday, 18 January 2019 10:39 in กิจกรรมล่าสุด Read 1391 times Read more...
Thursday, 19 September 2013 14:24

The Ainu Bear Ceremony

RAI นำภาพยนตร์ต้นฉบับเรื่องนี้มาจัดเผยแพร่อีกครั้ง โดยภาพยนตร์ดังกล่าวแสดงให้เห็นพิธีกรรมของกลุ่มชนไอนุ ประเทศญี่ปุ่น ใน "พิธีกรรม" หรือ bear ceremony ซึ่งไม่ได้ประกอบพิธีอีกแล้วในปัจจุบันนี้ หมีจะถูกฆ่า และผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะกินเลือดเนื้อเหล่านั้น ภาพยนตร์จะแสดงให้เห็นลำดับของพิธี และมีการบรรยายถึงความหมายของพิธีกรรม

Thursday, 19 September 2013 14:23

Tayuban dancing the spirit in Java

Tayuban เป็นการเต้นรำประจำปีในพิธีทางศาสนาที่จัดขึ้นในหมู่บ้านของชวา ประเทศอินโดนีเซีย หลังจากที่มีพิธีแจกจ่ายอาหาร ก็จะมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งการเต้นรำ นักเต้นรำ Tayuban จะเป็นสตรีซึ่งมีอาชีพเฉพาะในการเต้นรำ ระหว่างการรำก็จะมีชายหนุ่มในหมู่บ้านเข้ามาร่ายรำด้วย บางทีก็ไม่สุภาพซึ่งก็มีผู้กล่าวหาว่าพวกเขาเหล่านี้จะทำให้ tayuban`'เสื่อมเสียจากการเป็นวัฒนธรรมของชาติ จุดมุ่งหมายของการเต้นรำนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับวิญญาณให้ช่วยป้องกัน ชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ดีและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนด้วย

Thursday, 19 September 2013 14:16

Sons of Shiva

Sons of Shiva คือความพยายามในการบันทึกพิธีกรรมตลอด 4 วันในรูปแบบของภาพยนตร์ เพื่อการบูชาองค์พระศิวะ ผู้ร่วมพิธีจะเริ่มต้นจากการนำเส้นดายศักดิ์สิทธิ์ และปฏิบัติิอย่างต่อเนื่องในการบำเพ็ญเพียรและนำไปสู่สภาวะการปฏิเสธตัวตน ผู้ร่วมพิธียังจะได้เห็นกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ เช่น การเตรียมอาหาร และการฟังเพลงที่รจนาจากขอทาน Baul แห่งเบงกอล (Bengal) วัตถุประสงค์ของพิธีเป็นไปเพื่อการอ้อนวอนพระเจ้า และทำให้เหล่าเทพพึงพอใจ เหล่าผู้ประกอบพิธีจะแก้ปัญหาของผู้เข้าร่วมที่เป็นจำนวนมากด้วยการหมอบกราบ ในสนามหน้าศาลพระศิวะ ในขณะที่อีกหลายคนเลือกที่จะร่วมพิธีในยามค่ำคืน ทั้งนี้ ร่วมถึงการเข้าทรงระหว่างการร่ายรำและการถือสัญลักษณ์พระศิวะเหนือศีรษะ ฉากหนึ่งที่นับเป็นจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้คือ การแสดงขับร้องของกลุ่ม Bauls (ผู้เป็นทั้งบุคคลศักดิ์สิทธิ์และกวี) เขาขับร้องเพลงบูชนให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมด

Thursday, 19 September 2013 14:15

Sketches of Kerala

พระเจ้าไม่เคยตาย (52 นาที) : In Kerala, ภาคใต้ของอินเดีย, ชีวิตสังคมและศาสนาที่เป็นภาพเคลื่อนไหวโดยพิธีกรรมจำนวนมาก หนึ่ง ที่สำคัญที่สุดของเหล่านี้ Tirayattam หรือ"การเต้นรำของความงดงาม."เนื่องในโอกาสนี้พระเจ้าและบรรพบุรุษของตัว เองอย่างชัดแจ้งในโลกที่จะให้ศีลให้พรของพวกเขาให้กับชาวบ้าน พวกเขาจะ embodied โดยนักเต้นในเครื่องแต่งกายและแต่งหน้าอร่อยลิ้นซึ่งมีการพัฒนาเป็น punctuated กับเสียงของกลอง -- เวลาของหุ่น (28 นาที) : มีประเพณีในหุ่น Kerala, pavakathali, รุ่นขนาดเล็กของโรงละครที่มีชื่อเสียง Kathakali คุกคามขณะนี้มีการสูญพันธุ์นี้ยังคงมีชีวิตอยู่ศิลปะขอบคุณแรงใจของ บริษัท เดียวมุ่งมั่นที่จะรักษาปฏิบัติยังมีชีวิตอยู่ -- สามลิง (13 นาที) : ethnomusicologist Laurent Aubert, ศิลปินช่างภาพวิดีโอและโจนาธานวัตต์และผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น Ravi Nair ความคิดเห็นจากประสบการณ์ร่วมกันของพวกเขาในการค้นหาของประเพณีศิลปะและ วัฒนธรรมของ Kerli

Thursday, 19 September 2013 11:33

Samanera

วันหนึ่งของชีวิตสามเณรที่วัดมหากานดา Yone ใกล้ Mandalay

One day of a novice life at the Maha Ganda Yone monastery near Mandalay

เมื่อ ค.ศ. 1978 ผู้นำทางศาสนาระดมให้คนบนเกาะบาหลีทำพิธี "ล้างเกาะ" หรือ eka dasa rudra ด้วยการเผาร่างของผู้เสียชีวิต หลายคนต้องใช้พละกำลังในการค้นหา และจัดการสงเคราะห์ศพหมู่ ภาพยนตร์แสดงให้เห็นขั้นตอนของการเตรียมการและลำดับของพิธี การเผา หลังการเผา แลพการลอยอังคารในทะแล้ว นอกจากนี้ ยังมีอรรถาธิบายของผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนสี่คน

In 1978, as part of the preparations for the island-wide ceremony eka dasa rudra, religious officials urged all Balinese to cleanse the island by cremating their dead. Many were forced to pool resources and hold group cremation rituals. The film shows preparations for such a ceremony and its cycle of rituals: the cremation, post-cremation and casting of the ashes into the sea. This film includes subtitled comments by four of the participants.

Thursday, 19 September 2013 11:22

Pualasakan : Fete annuelle des chamanes

เป็นพิธีกรรมของกลุ่มหมอผี (Shamans) เรียกพิธีนี้ว่า Pualasakan เกิดขึ้นในหมู่บ้าน Puyuma ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวัน พิธีจะมีขึ้นตรงกับวันที่สามของเดือนทางจันทรคติ หมอผีเหล่านี้เป็นสตรีที่สามารถติดต่อและสื่อสารกับวิญญาณได้ และให้คำทำนายทายทักแก่ชุมชนได้ พิธี Pualasakan จะดำเนินไปเป็นเวลาแปดวัน ในระหว่างเวลาดังกล่าวพวกเขาจะสร้างความสัมพันธ์ทางจิตใจในกลุ่มของตนเองเอง ด้วย พิธีในวันแรกหมอผีจะทำการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางในห้องพักของบ้านก่อนเริ่ม พิธี ในวันที่สองที่พวกเขาย้ายจากหมู่บ้านไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อการชำระ ล้างจิตวิญญาณ ในวันที่สามพวกเขาไปที่แม่น้ำเพื่อชำระล้างตัวเอง วันที่สี่เป็นการปฏิบัติต่อเนื่องจากวันก่อน ในวันที่ห้าที่พวกเขาเรียกวิญญาณของผู้ช่วยเหลือจากชายหาดเพื่อให้พวกเขา กลับไปยังหมู่บ้าน และเย็นวันนั้นพวกเขาทำถุงเพื่อใช้ในพิธีกรรม ในวันที่หกเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับถึงที่ใช้ในพิธีกรรม ในวันที่เจ็ดของพวกเขาออกไปในสวนสมุนไพรสำหรับการเลือกเก็บใ่ส่ถุงเพื่อนำมา ใช้ประโยชน์ มีการจัดเลี้ยงและมอบของขวัญให้กับชาวบ้านและการร้องรำทำเพลง วันสุดท้ายของพิธีกรรมเป็นเรื่องราวของการเดินทางที่เหนือธรรมชาติในโลกของ บรรดาหมอผีที่ล่วงลับไปแล้ว

Thursday, 19 September 2013 11:19

Nyolat : Une fete funeraire a Kepingoi

บนพื้นสูงทางด้านตะวันตกของ Kalimantan ชาว Melawai nyolat มีการจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกชีวิตจาก ความตาย Nyolat ได้จัดการเฉลิมฉลองขึ้นที่หมู่บ้าน Kepingoi พิธีกรรมการเลี้ยงในงานศพนี้จะรวมชาวบ้านและบุคคลจากหมู่บ้านใกล้เคียง ระหว่างพิธีจะมีการฟ้อนรำและสวดมนต์ จากนั้นจะมีการฆ่าสุกรที่ได้รับเลือกเพื่อการเสียสละชีวิตและเป็นอาหารแก่ ผู้มาร่วมงาน จะมีการพยากรณ์จากลักษณะของตับหมู เนื้อของสุกรจะถูกแขวนกับบ้านของผู้ตายสำหรับเพื่อเป็นอาหารของผู้ตายใน ปรโลก มีการถวายอาหารให้กับวิญญาณและผู้เข้าร่วมในพิธีกรรม มีการตั้งเสาไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตหลังความตาย พิธีกรรมนี้จบลงด้วยการส่งวิญญาณของคนตายไปสู่โลกของคนตาย

Thursday, 19 September 2013 11:16

Murugmalla

ใน Murugmalla ทางตอนใต้ของอินเดีย, สุสาน ("dargha") ของนักบุญมุสลิมซูฟีได้กลายเป็นสถานที่ของการแสวงบุญผู้ป่วยที่มาเพื่อ แสวงหาการบำบัดโรคที่เป็นอยู่

In Murugmalla, in southern India, the tomb ("dargha") of a Sufi Muslim saint has become a place of pilgrimage where the sick come to seek healing.

Thursday, 19 September 2013 11:16

Moyngo, The Dream of Maragareum

ชุมชน Ikpeng ประกอบพิธีกรรมการสักร่างกายตามปรัมปราคติ ตามตำนวน Maragareum วีรบุรุษและผู้ประกอบพิธีกรรม นิมิตถึงความหายนะในหมู่บ้านของ Eptxum เพื่อนบ้าน ในความฝัน เขาเดินทางถึงในหมู่บ้านนั้น แต่กลับว่า ทุกคนในหมู่บ้านตายกันหมด เขาจึงรอจนถึงพลบค่ำจนวิญญาณหวนคืน การล่า การเต้น และการทำข้าวต้มพิเศษ และการตกแต่่งต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการหวนคืนของวิญญาณนั้น ในพิธีดังกล่าว เด็กๆ จะได้รับการสักตามร่างกาย Maragareum จะเฝ้าดูและเรียนรู้พิธีกรรมของ Moyngo จากวิญญาณที่จากไป ฉะนั้น ผู้ที่ดูวีดิทัศน์ จะสามารถเฝ้าดูและเรียนรู้ว่าเกิดสิ่งใดขึ้น