• โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 2 Pergaduhan Teman | Friendly Quarrel

     

     

    ต่อเนื่องจากโครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 1 (2560) เยาวชนได้มีโอกาสทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สำรวจอคติ และภาพเหมารวมที่ส่งผลต่อ ทัศนคติในเชิงลบและการเลือกปฏิบัติที่มีต่อคนที่แตกต่าง รวมทั้งเรียนรู้ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้  โดยเฉพาะในกลุ่มที่นับถือศาสนาต่างกัน ทำให้เปลี่ยนมุมมอง หรือทัศนะด้านลบบางอย่างที่เคยมี และเสริมทักษะให้เยาวชนทั้งด้านทักษะวัฒนธรรมและด้านการสื่อสารสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสื่อสารมุมมองของเยาวชนต่อสาธารณะในประเด็นทักษะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกับความขัดแย้งในภาคใต้ ผ่านกระบวนการการทำหนังสั้น ซึ่งโครงการประกวดฯ ในปีที่ 2 นี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคี ได้แก่ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหภาพยุโรป (EU) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)   

    Written on Friday, 18 January 2019 10:39 in กิจกรรมล่าสุด Read 1391 times Read more...
Thursday, 19 September 2013 10:06

L' esprit, les mantras

จิตวิญาณ เวทมนตร์ ความเชื่อ เป็นสิ่งลี้ลับไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า การติดต่อสื่อสารกับสิ่งลี้ลับเหล่านี้จะมีคนที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางทำ พิธีกรรมในการติดต่อสื่อสารให้ ที่ประเทศศรีลังกามีพิธีกรรมเหล่านี้ให้เห็นโดยผ่านคนกลางที่กล่าว ติดตามชมความเชื่อได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้

Spiritual beliefs, magic, mystery is not visible to the naked eye. Communication with the mystery of these people will act as a medium of communication for the ritual. The Sri Lankan rituals are seen by the referee.

Thursday, 19 September 2013 10:02

L' enterrement d'un jeune homme pauvre

ภาพยนตร์เสนอเกี่ยวกับพิธีกรรมการฝังศพของชายหนุ่มที่ยากจนตามพิธีกรรมทาง ศาสนาอิสลามในหมู่บ้านอาหรับ Ingishka ในภาคเหนือของอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นไปอย่างเรียบง่าย

Burial of a poor young man according to Islamic rites, in the Arab village of Ingishka in northern Afghanistan.

Wednesday, 18 September 2013 23:34

Kumbha Mela

ในประเทศอินเดีย คนที่นับถือศาสฮินดูจะต้องแสวงบุญยังสถานที่ 2 แห่งด้วยกันตามแม่น้ำคงคาในช่วงเทศกาล Kumbha Mela ที่เกิดขึ้นทุกๆสิบสองปี

In India, a visit to two major places of pilgrimage along the Ganges during the Kumbha Mela festivities that take place every twelve years.

Wednesday, 18 September 2013 23:33

Kalam elluttu pattu : peindre et chanter le kalam

ในเมือง Kerala ทางใต้ของประเทศอินเดีย มีประเพณีการภาพวาดชั่วคราวขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับพระเจ้า ซึ่งถือปฏิบัติกันมาจากพ่อสู่ลูก ซึ่งอาจจะจัดพิธีนี้ที่บ้านหรือที่วัดเรียกชื่อพิธีนี้ว่า Kalam elluttu pattu โดยทำการวาดภาพเทพเจ้าลงบนพื้น ซึ่งยังมีผู้ที่ทำหน้าที่ในพิธีนี้อยู่ชื่อ Kurup ก่อนเริ่มงานจะต้องเตรียมความพร้อมในการทำผงสีซึ่งทำมาจากแร่ธาตุและเมล็ด พืชบด อาทิ black (charred rice balls), white (rice stripped of its hull), green (Siris, so acacia), yellow (turmeric rhizomes) and red (a mixture of lime and turmeric) เป็นต้น ครอบครัวได้จัดพิธีประจำปีนี้ขึ้นเพื่อให้ความเคารพเทพเจ้าผู้เปรียบเสมือน มารดาให้มาปกป้องและนำความสุขมาสู่บ้านของตนเอง โดยมีผู้ทำพิธีมาสวดมนตร์และถวายเครื่องสักการะ Kurup มีลูกชายที่คอยช่วยเหลือในการทำพิธีและเขาเองก็ได้ส่งทอดความรู้ต่างให้แก่ ลูกชายด้วย ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้

พิธีปลงศพครั้งที่สอง ประกอบด้วยชาวบ้านหกคนจาก Nàmjim โดยมีการเต้นรำในบริเวณพิธี การทำงานจัดงานที่หลุมศพ และการร่ายรำอย่างต่อเนื่อง จากนั้น เป็นการระบายสีลงบนหินสลัก เคลื่อนย้ายไปยังหลุม และจัดวางทรัพย์สินส่วนตัว

Second funeral ceremony for six villagers of Nàmjim: dance at the ceremonial ground; works at the tomb; further dances, painting the top of the gravestone; procession to the tomb and fixing of paraphernalia.

ภาพยนตร์ในชุดนี้วิเคราะห์ระบบคิดและการประกอบพิธีกรรมของผู้ที่ศรัทธาในผู้ นำอันศักดิ์สิทธิ์นาม Embah Wali ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใน Blitar, เกาะชวาตะวันออก เกี่ยวข้องกับรูปหนังเงาหรือ wayang ในฐานะรูปลักษณ์ของชีวิต พิธีกรรมหมายรวมถึงการแสดงรูปหนังเงาและผู้แสดง

These companion films examine the philosophy and ritual practices of the followers of a holy man popularly known as Embah Wali. The movement, centred in Blitar, East Java, regards wayang as a model for living. Their ritual practices involve the performance of a unique form of wayang with human actors.

Wednesday, 18 September 2013 23:25

Hundred years of beatitude

Shri T. Khrishnamacharya ชายที่เต็มไปด้วยความรู้ทางด้าน ปรัชญา กวี นักดนตรีบำบัดโรคและโยคี ได้จัดให้มีการฉลองวันเกิดอายุ 100 ปีของเขาในเดือนพฤศจิกายน ปี 1988 ที่เมือง Madras ประเทศอินเดีย มีพระจากศาสนาพราหมณ์จำนวน 108 รูปได้รับเชิญมาเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสฉลองวันเกิด (มีการสวดมนต์, fumigations, ร่าย, และอื่น ๆ ในงานเฉลิมฉลอง ) Khrishnamacharya เป็นผู้มีความรู้ทางด้านโยคะเขาเป็นทั้งนักปฏิบัติ และสอนโยคะด้วย เรื่องราวของเขาถูกรวบรวมเป็นเอกสารจัดเก็บไว้ด้วย

Wednesday, 18 September 2013 23:24

Han Xin's revenge : a daoist mystery

การแก้แค้นของฮันซิน ความลึกลับของพิธีกรรมลัทธิ Daoist ที่ใหญ่ที่สุดจัดขึ้นในจังหวัดหูหนานของประเทศจีน เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาจักร Han Xin ที่ยิ่งใหญ่ ช่วงระยะเวลาที่ยาวนานถึงห้าปีของการต่อสู้อย่างกล้าหาญของ Liu Bang ซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิ Gaozu ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นและในที่สุดเอาชนะ Xiang Yu แต่เขากลับมีความอิจฉาฮันซินจึงกล่าวหาว่าจะล้มล้างบัลลังก์ จึงได้ประหารชีวิตเขาในที่สุด ระหว่างถูกประหารมีคำเล่าว่าท้องฟ้ามืดมิดเป็นสีดำและวิญญาณของเขาได้ไปสู่ สรวงสรรค์จากความดีที่เขาได้ทำไว้ ผู้คนในหูหนานจึงคารพศรัทธา เรื่องราวทั้งหมดได้กลายเป็นมหากาพย์ท้องถิ่น มีการจัดทำเป็นละครและมีพิธีสวดตามลัทธิ Daoists จนถึงทุกวันนี้

Wednesday, 18 September 2013 23:21

Forest of Bliss

Forest of Bliss ถ่ายทอดความทุกข์ ศรัทธาทางความเชื่อ และความสุขที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของชาว Benares เมืองที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอินเดีย เรื่องราวจะถ่ายทอดผ่านบุคคลสามคน หนึ่งคือ ผู้เยียวยาที่มีความเมตตาของผู้ที่ป่วยไข้ในบ้านเล็กๆ ของเขาเหนือ Manikarnika ซึ่งคือพื้นที่สำหรับการฌาปนกิจของผู้ที่จากไป และใกล้วัด Durga อีกหนึ่ง คือผู้ดูแลพื้นที่ฌาปนกิจร่างผู้วาย์ชนม์ เขาเป็นผู้ครอบครองสิทธิ์ในการขายไฟอันศักดิ์สิทธิ์ และหญ้าให้กับผู้ร่วมพิธี และอีกหนึ่ง คือพระผู้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ในวิหารเล็กๆ ที่เขาดูแล ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ Ganges

Wednesday, 18 September 2013 23:19

Fetes de Durga a Calcutta

เป็นภาพยนตร์สารคดีถ่ายทำที่เมืองกัลกัตในประเทศอินเดีย ในระหว่างงานเทศกาลฉลองเทพี Durga ซึ่งชาวฮินดูถือว่าเป็นเทพเจ้าเหนือความชั่วร้ายทั้งปวง ดังนั้นจะได้มาช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปด้วย งานจัดขึ้นทุกปีประมาณเดือนตุลาคม งานเทศกาลดังกล่าวประกอบด้วยพิธีสัการะด้วยไฟ และสิ่งของสัการะอื่นๆ จากนั้นจึงเป็นขบวนแห่เทพี Durga และเทพเจ้าอื่นๆ และนำรูปปั้นทั้งหมดแห่ลงแช่ในแม่น้ำเป็นอันจบพิธี รูปปั้นทั้งหมดทำจากฟางและดินเหนียว ในภาพยนตร์ได้พาไปชมขั้นตอนการสร้างรูปปั้นทั้งหมดซึ่งล้วนแล้วแต่ทำมาจาก ฟางข้าวนำมามัดเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ พอกด้วยดินเหนียว และตกแต่งให้สวยงามเหมือนจริง