ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ (332)

ภาพยนตร์โดย ซารีฟ ลาเตะ, ซูไฮมี ยะโกะ, นาบิล มะยะสาและ ระยะเวลา 10.20 นาที ภาษาอาจเป็นได้ทั้งกำแพงและสะพาน หนังเล่าเรื่องเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกส่งให้ไปอยู่โรงเรียนประจำหรือปอเนาะโดยที่เจ้าตัวไม่อยากไป แต่ก็ต้องจำใจเข้าไป เมื่อเข้าไปแล้วก็รู้สึกลำบากในการปรับตัว โดยเฉพาะอุปสรรคทางด้านภาษา เขาจะผ่านช่วงเปลี่ยนผันวันเปลี่ยนผ่านของชีวิตนี้ไปได้หรือไม่
Willy Gorongfel, ชาว Yapese เป็นทั้งผู้รายงานข่าว, ผู้ประกาศโทรทัศน์สถานี WAAB-TV ออกอากาศวันละ 8 ชั่วโมงให้คนบนเกาะ Yap ซึ่งอยู่ในเขตปกครองหมู่เกาะ Pacific Island หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ ไมโครนีเซีย (Micronesia) อยู่ในการดูแลของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ผู้คนบนเกาะนี้ได้รับการดูแลจากสหรัฐอเมริกา ความเป็นอยู่ต่างๆจึงได้รับอิทธิพลจากอเมริกาอย่างเต็มที่ ใน ปี 1979 สหรัฐได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้น และนำเอารายการของอเมริกามาออกอากาศ ค่านิยมแบบอเมริกาถูกนำมาเผยแพร่อย่างผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ แต่กระนั้นก็ตามชาว Yap ก็ได้รับประโยชน์จากโทรทัศน์แห่งนี้ในการรายงานข่าวท้องถิ่น แต่ก็มีชาว…
มันเป็นเรื่องราวระหว่างเขตแดนยุโรปและ Maghreb ซึ่งถูกแบ่งโดยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีผู้คนจำนวนมากที่เดินทางมาพร้อมสัมภาระพร้อมเรื่องราวต่างๆมากมายกับการ เดินทางผ่านเข้าออกระหว่าง Marseille ของฝรั่งเศส และ Algiers ประเทศแอลจีเรีย ผู้สร้าง Elizabeth Euvrey เป็นหนึ่งในจำนวนคนจำนวนมายที่ได้เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวหลายครั้งด้วย กัน ได้พบเห็นและเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เดินและได้นำมาบอกเล่าให้เราได้ฟัง โดยการสัมภาษณ์ผู้คนระหว่างการเดินทางซึ่งมีเรื่องราวที่หลากหลายในแต่ละ ผู้คนที่เดินทางติดตามได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้
Page 1 of 23