ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ (332)

เส้นฝ้ายสองเส้นผูกเข้ากับคันธนูไม้ไผ่ ส่วนล่างของคันธนูมีขนไก่ผูกติด และมีเชือกที่ปลายเชือกทั้งสองข้างมีขนไก่ผูกติด เส้นด้ายที่ผูกเรียบร้อยแล้วจะย้อมเป็นสีแดง ส่วนเชือกจะย้อมด้วยสีสันที่หลากหลาย Two cotton threads are strung on a bamboo bow, the lower part of a small chicken feather the quill of which has been cut off…
Jacques Dournes เข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศเวียดนามบนพื้นที่สูงตอนกลางของประเทศเป็นเวลาถึง 25 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์วิทยา เขาได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่ศึกษาไว้มากถึง 250 เรื่อง อาทิเรื่องทางศาสนศาสตร์และเรื่องที่สำคัญๆกว่า เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางชาติพันธุ์วิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เก็บ รวบรวมข้อมูลประเพณีจากคำบอกเล่า และเมื่อเขากลับมาจากเวียดนามใน 1970 จึงได้ร่วมงานกับ CNRS และลาออกในปลายปี 1980 มาอาศัยอยู่แถบเชิงเขา Cevennes ท่ามกลางหนังสือจำนวนมากของเขา รวมทั้ง รูปภาพ สมุดบันทึกภาคสนาม พันธุ์ไม้ดอกและพืชพรรณที่เขาปลูก เขาใช้ชีวิตของเขาที่เหลืออยู่กับการปลูกต้นไม้
ภายใต้การอุปถัมภ์ของ Rajahs ในท้องถิ่นและเจ้าของที่ดินรายใหญ่ ได้มีการพัฒนา Kathakali ให้เป็นรูปแบบของโรงละครของ Kerala ภายในสถาบันประกอบด้วยโรงเรียนชื่อ Kalamandalam ใน Kathakali เป็นโรงละครสันสกฤตประกอบด้วยสามส่วนด้วยกัน ที่นำเสนอในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้น เรียกว่า Nrityam องค์ประกอบของการแสดงนี้ใช้การถ่ายทอดความรู้สึกของนักแสดง โดยการแสดงออกทางสีหน้ารวมกับชุดที่ใช้ (Mudra และ Hastamudra) มีนักแสดงชื่อ Kalamandalam Sivadasam เป็นผู้แสดงออกถึงความรู้สึกของความรัก, ดูถูก, เศร้า, ความโกรธ, พลัง, ความหวาดกลัว, ไม่ชอบ,…
Page 1 of 23