ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ (332)

ภาพยนตร์นำเสนอข้อมูลภาพเก่าประกอบกับข้อมูลที่ Georges Condominas ได้ศึกษาไว้เมื่อครั้งที่เขาได้เข้าไปศึกษาเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ Mnong Gar ที่ Sar Luk ตอนกลางของเวียตนาม ซึ่งเป็นเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้มีภาพที่หาดู ได้ยาก เช่นประเพณีเกี่ยวกับความตาย เป็นต้น Films presented in conjunction with the Georges Condominas old when the study was to study the…
สารคดีเรื่องนี้ฉายให้เห็นพัฒนาการศิลปะการร่ายรำของกลุ่มชาติพันธุ์ Chhau การร่ายรำที่ผู้ชายผู้สวมหน้ากากเป็นผู้แสดง และเป็นเกมการแข่งขัน ภาพยนตร์ยังให้รายละเอียดของความงดงามในศิลปะ พร้อมไปกับการสัมภาษณ์นักเต้นของ Ustad ซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่ม นอกจากนี้ เรื่องยังพาเราไปสังเกตศิลปินและการแสดงในระหว่างการซ้อม และระหว่างการพูดคุยอย่างมีชีวิตชีวา
ภาพยนตร์สารคดีแสดงการเล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย และเครื่องดนตรีประเภทกลองของชาวเปอร์เซีย บันทึกการแสดงไว้ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ภาพยนตร์ไม่มีคำบรรยายเน้นท่วงท่า การสาธิตการเล่นเครื่องดนตรี Documentary film showing the playing of instruments. Types of drums and musical instruments of the Persian It is listed in Paris. France There is…
Page 1 of 23