ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ (332)

ภาพยนตร์เรื่องเกิดในสิงค์โปร์จะพาผู้ชมให้ได้รู้จักสังคม เศรษฐฏิจและการเมืองของประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 1960 จนถึงปัจจุบัน ภาพยนตร์ได้รวบรวมชีวิตความเป็นอยู่ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบันเทิงต่างๆ รวมทั้งเรื่องราวของความคิด ซึ่งช่วยให้สิงคโปร์พัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ข้อมูลทั้งหมดช่วยให้สิงคโปร์สามารถกำหนดทิศทางและนำพาประเทศให้เจริญขึ้นทุกวันนี้ สิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่ให้โอกาศทุกคนที่เลือกเพื่ออาศัยและทำงานอยู่ในประเทศนี้ Born in Singapore offers an interactive journey into the social, economic and political dimensions of the Singapore society…
ตั้งแต่กำเนิดศาสดาพยากรณ์มูฮัมมัด จนถึงชัยชนะของกษัตริย์ออตโตมัน ผลงานชิ้นนี้ฉายให้เห็นอารยธรรมที่ย้อนไปกว่าพันๆ ปีแรก โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อรรถาธิบายเกี่ยวกับศิลปะอิสลาม และการสัมภาษณ์ผู้รู้และนักวิชาการถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมอิสลาม และอารยธรรมนีี้เองที่ส่งอิทธิพลอย่างสำคัญต่อวัฒนธรรมตะวันตกและ ประวัติศาสตร์โลก โรเบิร์ต การ์ดเนอร์กล่าวถึงการผลิตภาพยนตร์เรื่อง อิสลาม จักรวรรดิแห่งศรัทธา ว่าเป็นข้อท้าทายตั้งแต่เริ่มต้น เพราะเรื่องราวครอบคลุมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกว่าพันปี และมีอิทธิพลในหลายบริเวณบนโลกใบนี้ "เราจำเป็นที่จะต้องนำเสนอภาพประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ที่เป็นทั้งฉากแสดงและฉากร่วมสมัยของสถาปัตยกรรมอิสลามและชีวิตในเมือง เพืื่อให้เราเข้าถึงอดีต แต่ยังคงความรู้สึกของความจริงแท้ แม้ฉากตอนจะมีลักษณะพาฝันและดึงดูดความประทับใจ หากแต่ยังเอื้อให้ผู้ชมรู้สึกว่า สิ่งที่ชมอยู่ต่อหน้ามีความถูกต้องทางประวัติศาสตร์" From the birth of the prophet Muhammad…
เด็กน้อยและทารก ได้รับการประคองไว้ในผืนผ้าฝ้ายบาติก และผูกไว้บนหลังของผู้เป็นแม่ First a small child, and then a baby, are secured in a carrying device of batik-coloured cotton cloth on the back of their mother and both are…
Page 1 of 23