• โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 2 Pergaduhan Teman | Friendly Quarrel

     

     

    ต่อเนื่องจากโครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 1 (2560) เยาวชนได้มีโอกาสทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สำรวจอคติ และภาพเหมารวมที่ส่งผลต่อ ทัศนคติในเชิงลบและการเลือกปฏิบัติที่มีต่อคนที่แตกต่าง รวมทั้งเรียนรู้ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้  โดยเฉพาะในกลุ่มที่นับถือศาสนาต่างกัน ทำให้เปลี่ยนมุมมอง หรือทัศนะด้านลบบางอย่างที่เคยมี และเสริมทักษะให้เยาวชนทั้งด้านทักษะวัฒนธรรมและด้านการสื่อสารสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสื่อสารมุมมองของเยาวชนต่อสาธารณะในประเด็นทักษะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกับความขัดแย้งในภาคใต้ ผ่านกระบวนการการทำหนังสั้น ซึ่งโครงการประกวดฯ ในปีที่ 2 นี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคี ได้แก่ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหภาพยุโรป (EU) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)   

    Written on Friday, 18 January 2019 10:39 in กิจกรรมล่าสุด Read 1353 times Read more...
Friday, 18 January 2019 14:56

OUR WAR

ภาพยนตร์โดย วาลิด นาวินพัฒนรัตน์, ชมพูนุช ทองแป้น, อัสรีนา อารง

ระยะเวลา 10.30 นาที

 

ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเอาทั้งความรุนแรงจากสถานการณ์ และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน มาคลี่กางให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้พบเจอจนเป็นเรื่องปกติ แต่ความ “ปกติ” นี้ จะดำเนินเช่นนี้ตลอดไปหรือเป็นความรุนแรงที่รอวันปะทุ Our War ไม่ได้ตอบ แต่จะถามคนดูด้วยคำถามนี้

ภาพยนตร์โดย    ทีมนาซิกาบูโปรดักชั่น ซาการียา แม, อัมมัร มะลาเฮง, อิลหาม มะนะแล 

ระยะเวลา 10 นาที

เรื่องราวของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่สมาชิกมีความหลากหลายทางความเชื่อ ความศรัทธา และความแตกต่างทางศาสนา แต่ต้องมาทำสารคดีร่วมกัน แน่นอน การปฏิสัมพันธ์กันย่อมมีทั้งความขัดแย้ง ความเห็นต่าง ความไม่เชื่อและไม่ใช่ต่อกันและกัน  หนังเรื่องนี้จะบอกให้เรารู้ว่าพวกเขาจะมีวิธีขัดกันฉันมิตรอย่างไร

 

Friday, 18 January 2019 14:04

45 องศา

ภาพยนตร์โดย    นาธิป ทองจันทร์ และ อัฐพล ปิริยะ

ระยะเวลา 11  นาที

“จะเป็นอย่างไรเมื่อมอง “ความเป็นอื่น” โดยใช้ภาพสะท้อนจากสุนัข” นี่คือโจทย์ที่ทีมทำหนังเรื่องนี้วางไว้ 45  องศา จึงเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องผ่านสายตาของหมา ในจังหวัดชายแดนใต้มุมมองของหมาจะพาเราไปเรียนรู้ เข้าใจ ครุ่นคิด ตีความ อะไรในจังหวัดชายแดนใต้ หนังเรื่องนี้กำลังชี้ชวนและเชิญชม

Tuesday, 20 March 2018 14:36

อันนิส (Annis)

อันนิส เด็กสาวมุสลิม ขออนุญาตพี่สาวไปเล่นที่บ้านพลอยเพื่อนบ้านชาวพุทธ ที่เพิ่งรับสุนัขบาดเจ็บตัวหนึ่งมาดูแล อันนิสอาสาช่วยพลอยทำแผลให้สุนัข เมื่อพี่สาวของอันนิสกลับมาเห็นเธอจับสุนัขเข้าพอดี  อันนิสจะต้องรับมือกับพี่สาวที่ไม่พอใจ และจัดการความรู้สึกที่มีต่อพลอยและเจ้าสุนัขตัวนั้น

หนังสั้นที่ชวนผู้ชมตั้งคำถามเกี่ยวกับ “มลายูมุสลิม” ผ่านวิถีอิสลาม ที่มีฉากหลังเป็นเรื่องราวและบรรยากาศในพื้นที่ที่งดงามชวนให้ติดตาม และชวนสำรวจว่าสิ่งที่เราได้รับรู้และได้ยินเกี่ยวกับมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น แท้จริงแล้วเป็น “ความเห็น” หรือ “ข้อเท็จจริง” กันแน่

ผู้คนรวมตัวกันในบริเวณที่ใช้ในการร่ายรำในพื้นที่เพื่อประกอบพิธีกรรม โดยจะเป็นการขับไล่วิญญาณร้ายออกไปจากหมู่บ้าน แต่ละครัวเรือนจะนำขี้เถ้าใส่ในชาม ข้าวสุก เศษผ้า และใบตองแห้ง สำหรับการโยนทิ้งถังรองรับสองใบ หลังจากผู้ประกอบพิธีร่ายมนต์ เขาจะยกวนถังทั้งสองใบเจ็ดครั้งไปรอบผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งอยู่ตรงกลางลานเต้น จากนั้นจะนำไปทิ้งที่ชายหมู่บ้าน

ในแถบจังหวัดทางใต้ของมณฑล Guangxi ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังมีหมอผี (Shamans) ที่ชาวเผ่านุง Nung เชื่อถือและยังทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรม (Shamanistic) ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิตความเป็นอยู่และในสังคม โดยพิธีจะมีการขึ้นในวันแรกของเดือนทางจันทรคติ หมอผีที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านจะมาสวด และมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมาเข้ามาร่วมพิธีและคอยดู คำทำนายของหมอผี หากพบว่าจะมีโรคภัยเกิดขึ้นหมอผีจะช่วยจัดการให้ โดยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือโดยผ่านกระบวนการทางพิธีกรรม (Shamanistic) ของเขาต่อไป

Thursday, 19 September 2013 14:30

Vela of Nenmara and Vallenghi

หลังจากการฉลองเทศกาลในวันที่สิบของเทศกาลที่มีชื่อว่า Vela อันหมายถึงเทศกาลแห่งขบวนการแข่งขันเทศระหว่างสองหมู่บ้านคือ Nenmara และ Vallenghi (ใน Kerala ทางตอนใต้ของอินเดีย) ทั้งนี้เพื่อสักการะเจ้าแม่ Sri Nellikulangara Bhagavati ผู้ซึ่งปลดปล่อยพวกเขาจากราชาปีศาจ Dharika จุดสุดยอดและปิดการจัดงานเทศกาล จะประกอบด้วยขบวน และนำหน้าด้วยช้าง 10 เชือกที่มีการประดับประดากันอย่างเต็มที่ เพื่อนำเครื่องสักการะของแต่ละหมู่บ้านไปสู่วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของ 2 หมู่บ้าน ท่ามกลางเสียงของเครื่องดนตรีประจำหมู่บ้าน (nagarvadyam) และวงออเคสตรา"คลาสสิก"(panchavadyam) ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้จากภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้

Thursday, 19 September 2013 14:26

Thilashins

เรื่องราวของ Daw Mya Thi Na เด็กหญิงที่บวชชีเรียกว่า Thilashin (เป็นชื่อของโครงการคุณธรรมของพุทธศาสนา) ในพระอาราม กรุงย่างกุ้งประเทศพม่าเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันระหว่างการศึกษาการทำสมาธิและ กิจกรรมอื่นๆในวัด ในระหว่างการชีผู้หญิงต้องโกนผมและสวมใส่ชุดที่จัดไว้เท่านั้น พวกเธอจะต้องละทิ้งความเกลียดชังริษยาและความไม่รู้ ต้องท่องจำบทสวดต่างๆ ทุกเช้าแม่ชีจะต้องเรียนพระคัมภีร์ ต้องสวดออกเสียงในการเรียนรู้ด้วยหัวใจ และทำงานอื่นๆภายในวัด บางวันแม่ชีจะต้องออกไปบิณฑบาตนอกวัดได้ข้าวสารมาก็จะต้องจัดเตรียมไว้ สำหรับกินและถวายพระสงฆ์ (มีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสภาพของพระสงฆ์และแม่ชี) หลังจากผ่านการบวชและมีการสอบแล้ว Daw Mya Thi Na จะได้รับใบประกาศในวันเดียวกันพร้อมกับสิ่งของบริจาคและพวกเธอก็ไม่ลืมที่จะ ไปเยี่ยมเยียนครูอาจารย์ที่สอนพวกเธอมาที่วัดบนภูเขา เสร็จแล้วจึงเดินกลับไปย่างกุ้งเพื่อร่วมพิธีเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่ พวกเธอ และที่ขาดไม่ได้คือต้องไปกราบที่เจดีย์ชะเวดากองด้วย

Thursday, 19 September 2013 14:25

The Veil Unveiled

ประเทศเยเมนเป็นหนึ่งในประเทศมุสลิมที่มีความหลากหลายในเรื่องของการใช้ผ้า คลุมหน้า ในกรุง Sana การคลุมหน้าของสตรีมีความสำคัญมากพอๆกับเสื้อผ้าชุดดำที่สวมใส่ มันไม่ใช่เป็นเพียงการปฏิบัติธรรมดาเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ ทางศาสนา การสวมใส่ผ้าคลุมหน้าจะบ่งบอกสถานะของสตรีคนนั้นๆ ด้วย และเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของเรื่องนี้ผ่านมุมมองทางแฟชั่น ผู้ชมสามารถติดตามได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้ ที่นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจให้ได้ศึกษาต่อไป

Page 1 of 10