๑๗ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

๑๗ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

  วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จถึงที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เวลา ๑๔.๐๕ น. นับเป็นจุดแรกที่เสด็จถึงจังหวัดสงขลา โดยมีข้าราชการ ครู นักเรียนและประชาชนเฝ้ารับเสด็จอย่างหนาแน่น โดยมีนายประพันธ์ ณ พัทลุง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๑ – ๑๔ กรกฎาคม…

Read more

๑๘ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ ศาลจังหวัดสงขลาและสโมสรข้าราชการจังหวัดสงขลา (เพลาเช้า)

๑๘ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ ศาลจังหวัดสงขลาและสโมสรข้าราชการจังหวัดสงขลา (เพลาเช้า)

  วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ เวลา ๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังศาลจังหวัดสงขลาทรงร่วมฟังการพิจารณาคดี หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังตัวเมืองสงขลาเพื่อทอดพระเนตรสภาพทั่วไปและความเป็นอยู่ของราษฎร แล้วเสด็จฯประทับหน้าสโมสรข้าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อทอดพระเนตรกีฬาชนโคและรำมโนราห์ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้ของนักเรียนจากโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา จำนวน ๑๖๔ คน รำถวายหน้าพระที่นั่ง    

Read more

๑๘ มีนาคม ๒๕๐๒ ทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน (เพลาบ่าย)

๑๘ มีนาคม ๒๕๐๒ ทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน (เพลาบ่าย)

  วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ เพลาบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่สมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าและสมเด็จพระมหิตธิเบศวร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ วัด มัชฌิมาวาส อำเภอเมืองสงขลา หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลาประมาณ ๒ ชั่วโมงจึงเสด็จกลับที่ประทับตำหนักเขาน้อย     ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกดีใจที่ได้ทราบข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดสงขลาอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก…

Read more

๑๙ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ ท่าเรือเทศบาลสงขลา

๑๙ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ ท่าเรือเทศบาลสงขลา

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ เวลา ๙.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ณ ท่าเรือเทศบาลสงขลาเพื่อประทับเรือยนต์ “พัทลุง” ซึ่งจัดถวายเป็นเรือพระที่นั่ง ทอดพระเนตรทะเลสาบสงขลา วิถีชีวิตของชาวบ้าน และการแข่งเรือของชาวประมงในทะเลสาบสงขลา ชาวบ้านจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติอย่างสวยงามไว้กลางน้ำเพื่อรับเสด็จ ปัจจุบันเรือพัทลุงได้รับการซ่อมแซมและขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร จอดอยู่ในคลองลำปำ หลังวังเจ้าเมืองพัทลุง   ในวันเดียวกันนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรกิจการของสถานีการยางคอหงส์แล้ว…

Read more

๑๙ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ สถานีการยางคอหงส์

๑๙ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ สถานีการยางคอหงส์

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ เวลา ๑๔.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของสถานีการยางคอหงส์ โดยมีผู้อำนวยการกองการยางกราบบังคมทูลถวายรายงานและนำเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ยางพารา หลังจากนั้นเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังค่ายเสนาณรงค์ ทรงมีพระปฏิสันถารและพระราชดำรัสตอบแก่ทหารและข้าราชการที่มารอรับเสด็จ หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่หน้าโรงเรียนหาดใหญ่ (ปัจจุบันคือโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย) ประชาชนต่างดีใจที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของต่างๆที่จัดเตรียมมาด้วยความตั้งใจและพิถีพิถัน เช่นบางคนนำช่อดอกไม้มาถวาย บางคนนำผ้าเช็ดหน้าของตัวเองมาเช็ดพระบาทถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำไปเก็บไว้เป็นสิริมงคลกับตัวเอง      

Read more

๒๑ มีนาคม ๒๕๐๒ ทรงสนพระทัยในท่ารำของมโนราห์

๒๑ มีนาคม ๒๕๐๒ ทรงสนพระทัยในท่ารำของมโนราห์

  วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระทัยในท่ารำของมโนราห์ซึ่งเป็นแม่ท่าตามแบบมโนราห์สงขลา พระองค์ทรงถ่ายภาพมโนราห์ซึ่งรำถวายหน้าพระตำหนักเขาน้อย เพลาบ่ายเสด็จทอดพระเนตรทัศนียภาพเมืองสงขลาบนเขาตังกวน สำหรับท่ารำต่างๆของมโนราห์นั้น สำนักงานเทศบาลของนครหาดใหญ่ได้นำมาหล่อเป็นรูปมโนราห์ตามแบบท่ารำต่างๆที่อ่อนช้อยสวยงาม มาประดับโคมไฟของถนนสายเพชรเกษมอำเภอหาดใหญ่ สร้างความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นแก่ผู้ที่เดินทางผ่านไปมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระปฏิสันถารกับมโนราห์ศรีนวล ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี      

Read more

๒๒ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ วัดสืบสุขาราม

๒๒ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ วัดสืบสุขาราม

  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งนมัสการและปิดทองพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดสืบสุขาราม (วัดโคกศักดิ์) ตำบลพังลา อำเภอสะเดา หลังจากนั้นเสด็จเยี่ยมราษฎรที่โรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดา โดยมีประชาชนมารอรับเสด็จด้วยความปลาบปลื้มที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด ก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จต่อไปยังอำเภอนาทวีต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาทวีและลงพระนามในสมุดเยี่ยม    

Read more

๒๖ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ กลับจากจังหวัดนราธิวาส

๒๖ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ กลับจากจังหวัดนราธิวาส

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินกลับจากจังหวัดนราธิวาส โดยรถไฟพระที่นั่ง เมื่อถึงสถานีรถไฟเทพา รถไฟหยุดเพื่อให้ประชาชนที่มารอรับเสด็จได้ชื่นชมพระบารมี พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ให้ผู้นำศาสนาอิสลามสัมผัสตามคำร้องขอ    

Read more