๒๑ มีนาคม ๒๕๐๒ ทรงสนพระทัยในท่ารำของมโนราห์

๒๑ มีนาคม ๒๕๐๒ ทรงสนพระทัยในท่ารำของมโนราห์

Announcement Date: 21/03/1959

 

วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระทัยในท่ารำของมโนราห์ซึ่งเป็นแม่ท่าตามแบบมโนราห์สงขลา พระองค์ทรงถ่ายภาพมโนราห์ซึ่งรำถวายหน้าพระตำหนักเขาน้อย เพลาบ่ายเสด็จทอดพระเนตรทัศนียภาพเมืองสงขลาบนเขาตังกวน
สำหรับท่ารำต่างๆของมโนราห์นั้น สำนักงานเทศบาลของนครหาดใหญ่ได้นำมาหล่อเป็นรูปมโนราห์ตามแบบท่ารำต่างๆที่อ่อนช้อยสวยงาม มาประดับโคมไฟของถนนสายเพชรเกษมอำเภอหาดใหญ่ สร้างความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นแก่ผู้ที่เดินทางผ่านไปมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระปฏิสันถารกับมโนราห์ศรีนวล ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี