๑๙ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ สถานีการยางคอหงส์

๑๙ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ สถานีการยางคอหงส์

Announcement Date: 19/03/1959

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ เวลา ๑๔.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของสถานีการยางคอหงส์ โดยมีผู้อำนวยการกองการยางกราบบังคมทูลถวายรายงานและนำเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ยางพารา หลังจากนั้นเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังค่ายเสนาณรงค์ ทรงมีพระปฏิสันถารและพระราชดำรัสตอบแก่ทหารและข้าราชการที่มารอรับเสด็จ หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่หน้าโรงเรียนหาดใหญ่ (ปัจจุบันคือโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)

ประชาชนต่างดีใจที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของต่างๆที่จัดเตรียมมาด้วยความตั้งใจและพิถีพิถัน เช่นบางคนนำช่อดอกไม้มาถวาย บางคนนำผ้าเช็ดหน้าของตัวเองมาเช็ดพระบาทถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำไปเก็บไว้เป็นสิริมงคลกับตัวเอง