พิธีเปิดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560