ประเพณีลากพระ
ประเพณีลากพระหรือชักพระเป็นประเพณีสำคัญหนึ่งของภาคใต้ จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 (หลังวันออกพรรษา)
Read more.
รำกริช
การรำกริช ถือว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งในการทำกริช เมื่อทำกริชเสร็จ ช่างทำกริชจะนำมา ทดลองร่ายรำเพื่อทดสอบความคล่องตัวในการใช้
Read more.
พิธีสุหนัต
พิธีเข้าสุนัต สุนัตคือการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เป็นคำที่ยืมมาจากภาษามลายู ซูนัต
Read more.
ศิลปินถิ่นใต้ ใต้ร่มพระบารมี
นครินทร์ ชาทอง (ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ.2550), ควน ทวนยก (ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ.2553)
Read more.