๑๘ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ ศาลจังหวัดสงขลาและสโมสรข้าราชการจังหวัดสงขลา (เพลาเช้า)

๑๘ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ ศาลจังหวัดสงขลาและสโมสรข้าราชการจังหวัดสงขลา (เพลาเช้า)

Announcement Date: 18/03/1959

  วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ เวลา ๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังศาลจังหวัดสงขลาทรงร่วมฟังการพิจารณาคดี หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังตัวเมืองสงขลาเพื่อทอดพระเนตรสภาพทั่วไปและความเป็นอยู่ของราษฎร แล้วเสด็จฯประทับหน้าสโมสรข้าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อทอดพระเนตรกีฬาชนโคและรำมโนราห์ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้ของนักเรียนจากโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา จำนวน ๑๖๔ คน รำถวายหน้าพระที่นั่ง