ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข

นักวิจัยพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

หนึ่งคืออยากให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมพวกเราได้ความรู้ติดตัวกลับไปในสิ่งที่พวกเราทำ เช่นตอนนี้เรากำลังสื่อเรื่องความสำคัญของธรรมชาติ อยากให้เขาได้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆติดตัวกลับไป สองคืออยากให้เขารู้จักเรา