admin

ที่มาที่ไปหรือเป้าหมายของการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ทักษิณถิ่นไทยใต้ร่มพระบารมี

เราก็ทำเป็นโครงการ ทำเป็นแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักจริงๆคือต้องการจะเปิดพื้นที่ขึ้นในท้องถิ่นของภาคใต้ เปิดโอกาสให้กับชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่นภาคใต้ทั้งหมดได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นของตนนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วไปในภาคใต้ มาร่วมกันจัดนิทรรศการในครั้งนี้ นั่นคือเป้าหมายหลัก

วิธีดึงดูดหรือชักชวนเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ให้มาร่วมงาน

วิธีการง่ายๆที่เป็นวิธีการแรกที่เราใช้ก็คือการไปเยี่ยม การไปเยี่ยมทุกพิพิธภัณฑ์ของเราที่อยู่ในเครือข่ายท้องถิ่นภาคใต้ ไปเยี่ยมถึงบ้าน แต่ก่อนที่เราจะไปเยี่ยมเราก็นำเสนอรูปแบบของงานที่เราคิดโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเจ้าภาพ ในกลุ่มของจังหวัดสงขลาก็รวมกันตั้งความคิดขึ้นมา ตั้งยุทธศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็กำหนดขึ้นมาเป็นวิธีการทำงานอย่างคร่าวๆแล้วเราก็ไปหาเพื่อนสมาชิกทั้งภาค

การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงาน

เพราะเราทำงานเราสู้ว่าเสต็ปขั้นตอนของเราเป็นอย่างไร เราคาดหวังไว้เป็นขั้นเป็นตอนว่าอย่างไร ขั้นตอนที่หนึ่งเราควรจะได้อะไร ขั้นตอนที่สองเราควรจะได้อะไร มันก็เป็นไปตามที่เราคิด มันก็เป็นไปตามที่เราคาดหวัง อย่างเช่นเราจะให้ผูหลักผู้ใหญ่มามีส่วนร่วม มาเห็นสภาพการทำงานของพวกเราอย่างจริงจังและมาเห็นวิธีการทำงานของพวกเรา แม้ท่านอาจจะไม่มองเห็นเบื้องหลัง แต่ว่าจากเบื้องหลังที่เราได้ทำงานมางานที่ออกมาท่านก็พอที่จะประเมินได้และก็พอสรุปได้ว่าเบื้องหลังการทำงานของพวกเรานั้นมีความเข้มแข็งขึ้นมาประมาณไหน

ประโยชน์ และการสร้างความเคลื่อนไหวให้กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

สิ่งแรกที่ประเมินเชิงประจักษ์และได้เห็นเป็นรูปธรรมเลยก็คือเรามีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นหลายแห่งที่มาร่วมกับเรา นี่เป็นความก้าวหน้าของการจัดเครือข่าย เป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งใหญ่ก็ว่าได้ และก็ยังมีอีกหลายที่ยังมีอีกหลายแห่งที่เสนอตัวเข้ามาเพื่อที่จะร่วมเข้ามาเป็นเครือข่ายของเรา นี่คือเป็นความสำเร็จและเป็นประโยชน์