ชื่อ อานนท์เธียเตอร์

สถานที่ตั้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริหารจัดการโดย นายอนันต์ คำเรืองศรี

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
การนำเสนอเรื่องราวการอนุรักษ์จัดเก็บและจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ ภาพยนตร์ไทยในอดีตและเรื่องราว ๑๔ จังหวัดภาคใต้ในรูปแบบ ภาพถ่ายเก่า โปสเตอร์ ใบปิดหนัง ฟิล์มภาพยนตร์ ภาพยนตร์ไทย จีน ฝั่ง อินเดีย ตามหัวข้อดังนี้

  • โรงภาพยนตร์ที่โลกลืม ๑๔ จังหวัดภาคใต้
  • นักพากย์หนังที่โลกลืม และผู้เกี่ยวข้องวงการภาพยนตร์ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
  • โปสเตอร์ ใบปิด ภาพยนตร์ที่โลกลืม ๑๔ จังหวัดภาคใต้
  • คนเขียนภาพป้ายโรงหนังและรถแห่หนังที่โลกลืม
  • อุปกรณ์ เครื่องฉายหนัง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำไปเผยแพร่สู่ชุมชน ทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด หน่วยงานราชการ เอกชน ศูนย์การค้า