ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน ปี 2 ในหัวข้อ “ขัดกันฉันมิตร l Pergaduhan Teman l Friendly Quarrel”

10 พฤษภาคม 2561 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 1220

 

ขอเชิญเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี สงขลา ยะลา นราธิวาส) เข้าร่วมประกวด โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน ปี 2 ในหัวข้อ “ขัดกันฉันมิตร l Pergaduhan Teman l Friendly Quarrel” 

โดยผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นหนังสั้นที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “ขัดกันฉันมิตร” ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ (ยกเว้น MV และ Motion Infographic) สามารถทำได้ทั้งหนังภาษาไทยและมลายู

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.sac.or.th และ Facebook: cf.shortfilm หลังจากนั้นส่งใบสมัครไปยังอีเมล์ cf.shortfilm@gmail.com  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อทีมที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมประกวด วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 880 9429 ต่อ 3810

Facebook: cf.shortfilm

E-mail: cf.shortfilm@gmail.com 

รายละเอียดการสมัคร

ใบสมัครเข้าร่วมประกวด

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์