ติดต่อเรา

i-con ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

Tel. 0-2880-9429 , Fax 0-2880-9332

i-con webmaster@sac.or.th

i-con www.sac.or.th


ห้องสมุด

วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์  09.00 - 16.00 น.

ห้องนิทรรศการ

วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 16.30 น.

ห้องสมุดสุขกายใจ

วันจันทร์ - ศุกร์  08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ 09.00 - 16.00 น.
i-con แบบฟอร์มติดต่อ


ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คลิกที่นี่
ช่องทางการแสดงความคิดเห็น
คลิกที่นี่