พิพิธภัณฑ์บ้านเหมืองแร่
ชื่อ พิพิธภัณฑ์บ้านเหมืองแร่ สถานที่ตั้ง ๓๕ หมู่ที่ ๒ ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๒๐ โทร. ๐๗๖-๓๒๑-๒๔๖ บริหารจัดการโดย นายไชยยุทธ ปิ่นประดับ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ลุงไชยยุทธ ปิ่นประดับ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์บ้านเหมืองแร่เล่าถึงเรื่องราว การเสด็จพระราชดำเนินประพาสภาคใต้
Read more.
พิพิธภัณฑ์บ้านละไม
ชื่อ พิพิธภัณฑ์บ้านละไม สถานที่ตั้ง ๑๘๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๓๑๐ โทร. ๐๘๑-๘๙๕-๕๓๗๐ บริหารจัดการโดย พระครูประโชติธรรมรักษ์ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ หอวัฒนธรรมบ้านละไม วัดละไม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
Read more.