ชื่อ พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

สถานที่ตั้ง ๖ ซอย ๓ ถนนศรีธรรมโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริหารจัดการโดย นายวาที ทรัพย์สิน และครอบครัว

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
รวบรวมหนังตะลุงโบราณและหนังตะลุงในประเทศเพื่อนบ้าน