สิ่งพิมพ์

หนังสือใหม่

book

เมื่อร่างกลายเป็นเพศ : อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย

ISBN 978-616-7154-61-9

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 17

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน

ISBN 978-616-7154-58-9

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 25

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือแจกฟรี

book

"ท่าพูด" ต่างมุมมอง

ISBN 978-616-7154-56-5

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 12

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

เพศในเขาวงกต แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมบริโภค

ISBN 978-616-7154-57-2

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 3

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแนะนำ

book

อุปาทวาทศมาสโคลงดั้น

ISBN 978-616-7154-52-7

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ตรงใจ หุตางกูร

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 1

400 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

นิทานสันติ ชุดที่ 1 (Peacetale collection Vol.1)

ISBN 978-616-7154-55-8

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ยาไพร สาธุธรรม, ดร.มาร์กาเร็ต รีด แม็คโดนัล, ดร.วยุพา ทศศะ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 9

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือแนะนำ

book

เครื่องมือทำงานวัฒนธรรมชุมชนและสื่อพิธีกรรมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 2

ISBN 978-616-7154-54-1

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : กาญจนา แก้วเทพ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 3

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแนะนำ

book

เรื่องเล่าพื้นบ้านไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง พิมพ์ครั้งที่ 2

ISBN 978-616-7154-51-0

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ศิราพร ณ ถลาง

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 0

200 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแนะนำ

book

"ประเพณีสร้างสรรค์" ในสังคมไทยร่วมสมัย พิมพ์ครั้งที่ 2

ISBN 978-616-7154-50-3

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ศิราพร ณ ถลาง

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 1

250 บาท

สั่งซื้อ

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์