ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

26 พฤศจิกายน 2562 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 1214

ตามที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ตามประกาศรับสมัครทุน นั้น
บัดนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้พิจารณาโครงการที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเสร็จ จึงขอประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลดประกาศ