กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ความสัมพันธ์และการสงครามกับราชวงศ์หยวน"

img

5 มีนาคม 2564

บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ความสัมพันธ์และการสงครามกับราชวงศ์หยวน"

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย

ครั้งที่ 5 หัวข้อ  ความสัมพันธ์และการสงครามกับราชวงศ์หยวน

- บริบทของการสงคราม

- พรญามังรายหลวงกับแผ่พระราชอำนาจในพม่า

- ผลกระทบของการสงครามกับราชวงศ์หยวน

วันศุกร์ที่  5 มี.ค. 64  เวลา  10.00-15.00 น.

โดย  ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร

 

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

5 มีนาคม 2564

10:00 - 15:00 น.

กำหนดการ

2021-03-05