กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “ข้าม (ไม่ข้าม) และการเชื่อมต่อในโลกที่เคลื่อนย้าย”

img

4 กุมภาพันธ์ 2564

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “ข้าม (ไม่ข้าม) และการเชื่อมต่อในโลกที่เคลื่อนย้าย”

ผ่านระบบออนไลน์

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ก.พ. 2564  เวลา  13.00 - 16.00 น.

หัวข้อ  “ข้าม (ไม่ข้าม) และการเชื่อมต่อในโลกที่เคลื่อนย้าย”

เสวนาโดย

รศ. ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

ผศ. ดร.ประเสริฐ แรงกล้า

อ.ดร.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์

ดำเนินรายการโดย

สุดารัตน์ ศรีอุบล

พชระ โชติภิญโญกุล

 

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

4 กุมภาพันธ์ 2564

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2021-02-04