กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “พรมแดนความรู้เรื่อง “เพศ” ในสังคมไทย

img

25 มกราคม 2564

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “พรมแดนความรู้เรื่อง “เพศ” ในสังคมไทย

ผ่านระบบออนไลน์

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “พรมแดนความรู้เรื่อง “เพศ” ในสังคมไทย

จันทร์ 25 ม.ค. 64  เวลา 13.00 - 16.00 น.

หัวข้อ  “พรมแดนความรู้เรื่อง “เพศ” ในสังคมไทย

โดย

ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

อ.ดร.ชีรา ทองกระจาย

อ. ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง

ช่องทางการรับชม  Facebook live  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

 

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

25 มกราคม 2564

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2021-01-25