กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “มานุษยวิทยากับการศึกษาสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์”

img

18 มกราคม 2564

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “มานุษยวิทยากับการศึกษาสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์”

ผ่านระบบออนไลน์

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “มานุษยวิทยากับการศึกษาสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์”

จันทร์ 18 ม.ค. 64  เวลา  13.00 - 16.00 น.

หัวข้อ  “มานุษยวิทยากับการศึกษาสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์”

โดย

ผศ.ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร

อ. สิทธิโชค ชาวไร่เงิน

พนา กันธา

ชัชชล อัจนากิตติ

ช่องทางการรับชม   Facebook live  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

 

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

18 มกราคม 2564

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2021-01-18