กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 "วัฒนธรรมป๊อป วัยรุ่น และชีวิตคน (ใน) เมือง”

img

18 มกราคม 2564

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 "วัฒนธรรมป๊อป วัยรุ่น และชีวิตคน (ใน) เมือง”

ผ่านระบบออนไลน์

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยาซีรีส์ 1

จันทร์ 18 ม.ค. 64  เวลา  09.00 - 12.00 น.

หัวข้อ  “วัฒนธรรมป๊อป วัยรุ่น และชีวิตคน (ใน) เมือง”

โดย

รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ

รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

อ.วิริยะ สว่างโชติ

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ช่องทางการรับชม  Facebook live  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

 

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

18 มกราคม 2564

09:00 - 12:00 น.

กำหนดการ

2021-01-18