กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / สนทนาเรื่อง “เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดแค่ในหนังสือ” ในกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 9

img

18 ธันวาคม 2563

สนทนาเรื่อง “เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดแค่ในหนังสือ” ในกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 9

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องสมุดสุขกายใจ

สนทนาเรื่อง “เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดแค่ในหนังสือ” ในกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 9

โดย  คุณนัฏฐกร ปาระชัย (เน็ต) และ คุณอนุรุจน์ วรรณพิณ (โจ้) ผู้สร้างสรรค์ร้านหนังสือ Readery และ Readery Podcast จนได้รับความนิยมในหมู่ผู้อ่านและผู้ฟัง

พร้อมทั้ง คุณสุดาวรรณ วนสุนทรเมธี นักเขียนและผู้จัดกิจกรรม "อ่านเถิดหนา" จาก The Cloud 

ถ่ายทอดสดผ่าน facebook:ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

18 ธันวาคม 2563

09:30 - 11:30 น.

กำหนดการ

2020-12-18