กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมฉายภาพยนตร์ออนไลน์ เรื่อง Where is the Friend’s House?

img

30 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

กิจกรรมฉายภาพยนตร์ออนไลน์ เรื่อง Where is the Friend’s House?

ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา Anthropology Film Series มองหนังมองคน

ชมภาพยนตร์ออนไลน์ เรื่อง Where is the Friend’s House?

รับชมภาพยนตร์แบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่  30 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 น. - วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563  เวลา 18.00 น. (ระยะเวลาชมภาพยนตร์ 24 ชั่วโมง)

ร่วมฟังเสวนาหลังการฉายภาพยนตร์ โดย ดร.ประเสริฐ สุขศาสน์กวิน ผู้อำนวยการศูนย์อิสลามและอิหร่านศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(STC), อภินันท์ ธรรมเสนา นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, สุนิติ จุฑามาศ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, และคมน์ธัช ณ พัทลุง ผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระ ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น. ผ่าน Facebook page: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - sac

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

30 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

18:00 - 18:00 น.

กำหนดการ

2020-05-30
2020-05-31