กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมฉายภาพยนตร์มานุษยวิทยา เรื่อง Of Fathers and Sons

img

25 เมษายน 2563 - 26 เมษายน 2563

กิจกรรมฉายภาพยนตร์มานุษยวิทยา เรื่อง Of Fathers and Sons

ผ่านระบบออนไลน์

ขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมชมภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

กิจกรรมฉายภาพยนตร์มานุษยวิทยาเรื่อง Of Fathers and Sons

กำหนดการ

20 - 24 เมษายน 2563

ลงทะเบียนออนไลน์ (ปิดลงทะเบียนเวลา 24.00 น.)

25 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.

รับลิงค์และรหัสเข้าชมภาพยนตร์ทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน

25 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. - 26 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น.

รับชมภาพยนตร์ เรื่อง เรื่อง Of Fathers and Sons ผ่านระบบออนไลน์ (24 ชม.)

28 เมษายน 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น.

เสวนาหลังการชมภาพยนตร์ ผ่าน Facebook page: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - sac

โดย ผศ.ดร. มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 และ คมน์ธัช ณ พัทลุง ผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระ 

 

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

25 เมษายน 2563 - 26 เมษายน 2563

18:00 - 18:00 น.

กำหนดการ

2020-04-25
2020-04-26