กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และพลวัตทางสังคมวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในกรุงเทพใต้

img

20 กุมภาพันธ์ 2563

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และพลวัตทางสังคมวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในกรุงเทพใต้

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

บรรยายวิชาการสาธารณะ

เรื่อง “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และพลวัตทางสังคมวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในกรุงเทพใต้”   

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 - 15.00 น.

บรรยายวิชาการ เรื่อง “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และพลวัตทางสังคมวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในกรุงเทพใต้”

โดย สุนิติ จุฑามาศ นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

15.00 - 15.30 น. ซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็น

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

20 กุมภาพันธ์ 2563

13:30 - 15:30 น.

กำหนดการ

2020-02-20