กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา “มองหนังมองคน” / ภาพยนตร์เรื่อง Of Fathers and Sons

img

28 มีนาคม 2563

กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา “มองหนังมองคน” / ภาพยนตร์เรื่อง Of Fathers and Sons

ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา มองหนังมองคน

Humans Behind the EyeAnthropology Film Series

28 มีนาคม 2563 (28 March 2020)

Of Fathers and Sons (1h 39min)

เวลา 13.00-16.00 น. (Time: 1:00-4:00 PM)

ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Venue: Multimedia Room, 2nd Floor, Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization)

วัน เวลา สถานที่

ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

28 มีนาคม 2563

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2020-03-28